Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2

Skapad 2016-08-28 13:48 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk

Vi tränar på att tala, lyssna, läsa och skriva.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr11, kap1)

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa: Läsa olika typer av enkel text och förstå innehållet
 • Skriva: Skriva enkla texter med tydligt innehåll, struktur och kunna använda enkla stavningsregler som t.ex. dubbelteckning. 
 • Lyssna: Lyssna på dina kamrater och lärare. Förstå enkla muntliga instruktioner.
 • Tala: Uttrycka dig muntligt i olika sammanhang, kunna berätta, återberätta, och samtala.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • läsa anpassade texter
 • förstå den lästa texten
 • uttrycka dig i skrift
 • använda stor bokstav, mellanrum och punkt
 • delta i samtal och diskussioner
 • förstå och följa instruktioner

Detta gör jag genom att lyssna när du läser, läsa dina texter och skriftliga uppgifter, lyssna när du berättar, samtalar och deltar i diskussioner.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning och arbetsformer

Vi tränar genom:

 • tyst läsning 
 • högläsning
 • parläsning
 • läsförståelseuppgifter
 • läsläxa
 • samtal kring texter och böcker
 • samtal kring egna upplevelser
 • kamratbedömning
 • skrivuppgifter både för hand och på iPad/dator
 • lärobok Språkmästaren med genomgångar om ordkunskap, läslära och skrivträning
 • muntliga uppgifter och samtal kring olika ämnen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: