Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's talk Family

Skapad 2016-08-28 14:02 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med avsnittet Let's talk Family i Happy år 8. Arbetet bygger på olika texter och övningar som kommer att bearbetas muntligt och skriftligt. De förmågor som bedöms är: läsa, höra och skriva (produktion och interaktion).
Grundskola 8 Engelska

Vi kommer att arbeta med avsnittet Let's talk Family i Happy år 8. Arbetet bygger på olika texter och övningar som kommer att bearbetas muntligt och skriftligt. De förmågor som bedöms är: läsa, höra och skriva (produktion och interaktion).

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: