Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ht år 2

Skapad 2016-08-28 14:57 i Söderskolan Falkenberg
Favoritmatematik 2A
Grundskola 2 Matematik

Vi arbetar med den grundläggande matematiken, taluppfattning, addition och subtraktion inom talområdet 0-100. Vi tränar på multiplikation och division samt sambandet mellan olika räknesätt och begrepp. Vi arbetar med problemlösning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå och använda dig av enkla matematiska begrepp samt samband mellan dem.
 • förstå och föra enkla matematiska resonemang
 • behärska enkla matematiska metoder, både huvudräkning och skriftliga beräkningar
 • lösa matematiska problemuppgifter
 • förklara och argumentera för ditt tillvägagångssätt och din lösning

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • kunna dela in talen i hundratal, tiotal och ental
 • räkna med addition och subtraktion inom talen 0-100
 • räkna addition och subtraktion med uppställning
 • lösa enkla matematiska problem och berätta hur du kommit fram till din lösning
 • förstå enkla matematiska begrepp och sambandet mellan dem, t.ex sambandet mellan addition och multiplikation
 • förstå symbolerna (-+=) och deras placering
 • välja och använda matematiska metoder för att göra enkla beräkningar
 • lösa enkla rutinuppgifter

Detta gör jag genom att jag följer ditt arbete på mattelektionerna och i matteboken. Jag kommer att göra både muntliga och skriftliga tester. Jag tittar hur du löser praktiska uppgifter och matematiska problem både enskilt och i grupp. Jag lyssnar när du berättar och visar hur du löst dina uppgifter.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta i läromedlet "Favorit matematik"
 • färdighetsträna med tärningar, spel, på iPad/dator
 • arbeta enskilt, i par och ibland i grupp
 • ha praktisk matte utomhus
 • jobba med problemlösning utifrån "leksaksfabriken"
 • samtala om olika lösningar
 • använda olika slags praktiskt material, t.ex. klossar, tallinjer m.m.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: