Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt broderi åk 4

Skapad 2016-08-28 15:36 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Slöjd

Du ska under området "Fritt broderi" rita och brodera din egen hand. Du kommer främst att lära dig att brodera efterstygn, men även få möjlighet att prova på andra stygn. När du broderat klart bestämmer du om du vill montera broderiet till en stolsdyna (som du kan ha på din stol i klassrummet) eller till något annat. 

Innehåll

Syften med arbetsområde

Undervisningen i slöjd ska utveckla dina kunskaper i olika hantverk (i det här fallet fritt broderi) och du ska få möjlighet att arbeta med olika material och uttrycksformer. Du kommer att få utveckla dina idéer, fundera på olika lösningar och värdera resultatet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Innehåll: Vad?

När vi arbetar med fritt broderi kommer du att:

- få kunskap om broderiets historia och vilka material man oftast använder

- uttrycka dig med nål och tråd

- lära dig efterstygn och även andra stygn som passar till ditt arbete

- jobba med bomullstyg och broderitråd av bomull

- lära dig slöjdord som har med broderi att göra

- få utveckla dina idéer

- få rita din hand som du ska brodera. I handen ska du rita något som är typiskt för dig
  eller som du tycker om. Efter det så för du över motivet till tyg och broderar det

- få lära dig mer om hur olika färger och former kan påverka oss

- få lära dig mer om var och när man har använt broderier i samhället

- dokumentera arbetet i din "loggbok"

- värdera ditt arbete och ditt resultat

 
 

Innehåll: Hur?

Undervisningen kommer att innehålla genomgångar av praktiska moment och teori och detta kommer att varvas med eget arbete och individuell handledning.

Förutom de delar som direkt berör fritt broderi kommer vi att jobba med slöjdens olika arbetsprocesser (idéutveckling, överväganden, framställning och värdering).

 

 

Centrala begrepp

Följande centrala begrepp kommer vi att jobba med:
Efterstygn, spetsig broderinål, broderitråd, markeringspappaer, knut och fästa.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Kunskapskrav (för år 6)

De kunskapskrav vi arbetar mot är att:

 • kunna formge och framställa enkla slöjdföremål utifrån instruktioner.
 • att välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till sina val utifrån syftet med slöjdarbetet och miljöaspekter.
 • utveckla sina idéer.
 • göra så att arbetet går framåt.
 • värdera sin arbetsinsats.

Bedömning

Bedömningen görs kontinuerligt under hela arbetsprocessen genom exempelvis observationer, samtal och dokumentation. Förmågorna som bedöms är lika med kunskapskraven vi jobbar mot (se ovan) och på vilket sätt du gör detta.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera kontinuerligt under arbetets gång. Det sker skriftligt eller muntligt individuellt eller i grupp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: