Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2016-08-28 15:39 i Gammal Trelleborg
Grundskola 5 Geografi Svenska

Nu har det blivit dags att lära oss mer om våra nordiska grannländer. Vi får följa med Holger och Mårtensson på deras resa genom Norden. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga, naturtillgångar och vad de flesta människorna arbetar med.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • hur man använder och förstår olika kartor
 • namn på städer, platser, vatten och berg i Norden
 • hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad de livnär sig på
 • att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning
 • de olika nordiska språken och höra och se likheter och skillnader dem emellan
 • vad som finns att se, göra och uppleva i de nordiska länderna
 • hur man söker och sammanställer information

Du kommer att lära dig mer om Norden genom att:

 • se hela serien Geografens testamente - Norden.
 • läsa i böcker och på internet om de olika länderna
 • arbeta med olika kartövningar
 • arbeta med ett faktahäfte om länderna
 • göra ett fördjupningsarbete om ett nordiskt land
 • se filmer om de nordiska länderna och de nordiska språken

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • namnge och placera ut de nordiska länderna, deras huvudstäder samt viktigare städer, öar, vatten och berg
 • svara på frågor om Norden i ett kunskapstest
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska språken
 • förstå fördelningen av Nordens befolkning, orsaker till den och konsekvenser av den
 • arbeta med och och förstå kartor
 • använda och förstå geografiska begrepp
 • aktivt delta i klassdiskussionerna
 • arbeta med faktahäftet om de nordiska länderna
 • arbeta med och presentera fördjupningsarbetet om ett nordiskt land
 • söka information
 • använda olika källor
 • sammanställa information


Lärardel

Matriser

Sv Ge
Matris för Norden år 5

Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nordens länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss hjälp tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med stor säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Huvudstäder i Norden
Du ska veta vad huvudstäderna heter i de nordiska länderna samt kunna placera ut dem på en karta över Norden
Du kan med viss hjälp tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med viss hjälp placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med säkerhet placera ut dem på en karta över Norden.
Namngeografi
Namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter.
Du kan med viss hjälp några namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss hjälp placera ut några av dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information. Känna till skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor.
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en kartbok. Du kan med viss hjälp förklara skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss säkerhet hitta information i en kartbok. Du kan med viss säkerhet förklara skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor och kan ge något exempel på vilken information man kan få från dem.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret. Du kan med säkerhet förklara skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor och kan ge flera exempel på vilken information man kan få från dem.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, landskap, årstider, väderstreck.
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Nordiska språk/minoritetsspråk
Känna igen de nordiska språken och se likheter och skillnader mellan dem. Känna till några ord och begrepp. Känna till vilka de nationella minoritetsspråken är.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Söka, välja ut och sammanställa information,
Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet. Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: