Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - lyssna och läsa

Skapad 2016-08-28 15:40 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Engelska

Genom att lyssna till och läsa autentisk engelska kommer du få utveckla din förmåga att förstå engelskt tal och text. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att förstå och tolka innehållet i olika slags engelska texter.

Du ska få utveckla din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska. 

Du ska få utveckla din förmåga att använda olika språkliga strategier för att förstå det andra säger på engelska och förstå det du läser. 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna läsa och förstå enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen. 

Du ska visa att du har förstått genom att redogöra för det du läst och genom att följa muntliga och skriftliga instruktioner. 

Du ska kunna se och lyssna på engelska filmer/radioprogram och redogöra för innehållet. 

Du ska känna till och kunna använda dig av olika strategier för att förstå det du lyssnar till och det du läser. 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att
-återge och kommentera det du lyssnat på eller läst, antingen muntligt eller skriftligt. 
- följa muntliga och skriftliga instruktioner. 
-reflektera över vilka strategier du använder dig av.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  A 6
  Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  A 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna har gett följande förslag på undervisning och arbetsformer: 

-Läsa engelska böcker, t ex på Oxford owl. På olika sätt återberätta den lästa texten, t ex med bokrecensioner eller egna filmer. 
-Läsa/lyssna på nyheter från Newsinlevels och Newsreel Easy
-Lyssna på My secret land och bearbeta innehållet. 
-Läsa och lyssna på olika instruktioner och följa dem, t ex vägbeskrivningar, rita efter instruktion, lekar med instruktioner. 
-Se engelska filmer

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: