Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp Religion åk 4-5

Skapad 2016-08-28 16:02 i Skyttorps skola Uppsala
Arbete med de stora världsreligionerna Buddhism, Hinduism, Islam, Judendom och Kristendom. Hur är det att leva som utövare av dem? Vad finns det för likheter och skillnader mellan dessa religioner? Avslutningsvis inleds ett kortare arbete om etik och moral.
Grundskola 4 – 5 SO (år 1-3) Religionskunskap
Vi kommer att prata om vad begreppet religion betyder. Det kan betyda att du har en eller flera gudar men också att du tror på andar/väsen av olika slag. Vi kommer att nämna de fem världsreligionerna och arbeta mer ingående med de abrahamitiska religionerna. Vi kommer att jämföra dem och upptäcka likheter och skillnader mellan dem. Vi ska också ta reda på hur tron visar sig i olika handlingar och i samhället.

Innehåll

Läroplanen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

 

Konkretiserade mål

Du ska efter arbetet med detta kunna beskriva och berätta om:

- olika religioners heliga rum, platser, ritualer och levnadsregler.
- hur tankar inom religionerna visar sig genom olika handlingar så som bön, fasta och gudstjänst.
- om hur religionen kan ge svar på frågor om döden, livet, världens skapelse och om hur vi människor ska leva tillsammans.
- begreppen: religion, rit, tradition, symboler, bön, fasta.

Arbetssätt och bedömning

Vi kommer att:
- Ha genomgångar av fakta i faktaböcker samt andra källor.
- Se på film där människor berättar om ritualer, levnadsregler, högtider och heliga platser i de olika religionerna.
- Arbeta i grupp och enskilt.
- Läsa, skriva.

 

Du kommer bedömas utifrån:
- ditt deltagande under lektionerna och i gruppuppgifter om de abrahamitiska religionerna.
- ditt deltagande och prestation i redovisning av de abrahamitiska religionerna.
- ditt deltagande i gruppsamtal om etik och moral.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re SO
Skyttorp Religion åk 4-5

Religioner och andra livsåskådningar

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag känner inte till de fem världsreligionerna - kristendomen, buddhismen, hinduismen, islam och judendomen. Jag känner inte till de abrahamitiska religionerna kristendomen, islam och judendomen.
Jag känner till några av de fem världsreligionerna - kristendomen, buddhismen, hinduismen, islam och judendomen. Jag känner till några av de abrahamitiska religionerna kristendomen, islam och judendomen.
Jag känner till alla de fem världsreligionerna - kristendomen, buddhismen, hinduismen, islam och judendomen. Jag känner till alla de abrahamitiska religionerna kristendomen, islam och judendomen.
Jag känner inte till ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i de abrahamitiska religionerna.
Jag känner till en del ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i de abrahamitiska religionerna.
Jag känner till ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i de abrahamitiska religionerna.
Jag känner inte till centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i de abrahamitiska religionerna.
Jag känner till en del centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser de abrahamitiska religionerna.
Jag känner till centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i de abrahamitiska religionerna.

Identitet och livsfrågor

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag känner inte till hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, betyder inom de abrahamitiska religionerna.
Jag känner till en viss del till hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, betyder inom de abrahamitiska religionerna.
Jag känner till hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, betyder inom de abrahamitiska religionerna.
Jag känner inte till hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, betyder inom de abrahamitiska religionerna.
Jag känner till en viss del till hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, betyder inom de abrahamitiska religionerna.
Jag känner till hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, betyder inom de abrahamitiska religionerna.

Etik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag känner inte till några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
Jag känner till en viss del till några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
Jag känner till flera etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
Jag känner inte till vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
Jag känner till en viss del till vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
Jag känner till vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
Jag känner inte till frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Jag känner till en viss del till frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Jag känner till frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: