Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 6, kap 1-6

Skapad 2016-08-28 16:34 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Arbetsområde i Franska åk 6, La nouvelle chouette A kap 1-6, som avslutas med ett skriftligt test av elevernas förmågor.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Konkretiserade mål

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde:

 • Kunna presentera sig själv skriftligt/översätta en presentation från franska till svenska.
 • Kunna skriva en kort dialog
 • Kunna stava vanliga användbara ord: räkneord 0-20, saker i klassrummet, husdjur och frukter.
 • Kunna använda rätt artikel till olika substantiv, un/une och des.
 • känna till några franska städer

Undervisningen

Vi läser och lyssnar på texterna i kapitel 1-6 samt arbetar med skriftliga och muntliga övningar. 

Bedömning

Skriftligt test av elevernas förmågor. För bedömning se matris.

Matriser

M2
Bedömningsmatris - Prov i franska år 6

Nivå 1
Visar förmåga
Nivå 2
Visar god förmåga
Ny nivå 3
Visar mycket god förmåga
Skriva dialog:
Skriftligen kunna översätta en dialog från svenska till franska
Skriva vardagliga ord:
Kunna skriva: Räkneord Frukter Skolsaker Husdjur
Översättning:
Kunna översätta en presentation från franska till svenska.
Användning av un/une och des.
Kunna välja rätt artikel till olika substantiv.
Städer i Frankrike
Känna till de största städerna i Frankrike.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: