Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Vinklar, vinkelsummor och symmetri

Skapad 2016-08-28 16:35 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Arbete med vinklar, vinkelsummor och symmetri i Matteborgen 5B (sista kapitlet).
Grundskola 6 Matematik
Arbetsområdet tar upp räta, spetsiga och trubbiga vinklar. Att rita och mäta vinklar. Att räkna ut vinkelsummor i trianglar och fyrkanter. Att kunna avläsa och rita figurer med symmetri.

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta området ska du:

* veta att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre än 90° och en trubbig större än 90°

* veta hur många grader ett helt varv och ett halvt varv är

* kunna mäta och rita vinklar med gradskiva

* räkna med vinkelsumman i en triangel och en fyrkant

* Kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.

 

Du ska också kunna MATTEORDEN (matteglosorna):
vinkelben, vinkelspets, vinkelsumma, havl varv, helt varv, gradtal, symmetrisk och symmetriaxel.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi arbetar med att rita och klippa trianglar och fyrkanter. Dessa mäter vi vinklar på och räknar ut vinkelsummor i.
Vi arbetar med kapitel 10 i MatteBorgen 5B

Såhär visar jag att jag kan

Genom läxor och gemensamma arbeten som visas på Unikum.
På ett matteprov som täcker kapitel 9-10 i MatteBorgen 5B

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: