Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-Värdegrundstema / kompistema, åk 1 2016

Skapad 2016-08-28 18:36 i Kompassenskolan Öckerö
Detta är den pedagogiska planeringen för vårt tema om värdegrund, mänskliga rättigheter och barnkonventionen som vi startade höstterminen med.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3) Idrott och hälsa Religionskunskap Musik

Vi startar höstterminen med ett temaarbete kring värdegrundsfrågor. De första veckorna ska vi ägna mycket tid åt värdegrundsfrågor, hur man är en bra kompis, mänskliga rättigheter, människors lika värde, samarbete, demokrati, vardagsregler mm.

Innehåll

Dina mål och det vi kommer att arbeta med:

Under temat ska du:

  • ta del av Barnkonventionen
  • lära dig om mänskliga rättigheter och barns rättigheter
  • utveckla din förmåga att kunna samarbeta med olika människor med olika åsikter
  • utveckla en större förståelse kring vad alla människors lika värde innebär
  • förstå vad orden respekt, tillit, demokrati och diskriminering betyder och innebär
  • kunna samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas
  • kunna beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd
  • kunna samtala/diskutera kring olika frågor (under exempelvis klassråd)
  • prata om och träna på att sätta dig in i en annan människas situation.

 


 

Vi kommer att bedöma

Genom att följa ditt arbete med ovanstående mål kommer vi att bedöma hur du utvecklar dina kunskaper, tankar och samtal i de olika områden vi arbetar med.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: