Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges natur - skogen

Skapad 2016-08-28 18:52 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär och svampar kan du plocka i skogen? Vilka djur finns i skogen? Vilken nytta har vi av skogens träd? Vad menas med bytesdjur? Vad är en näringskedja och näringsväv? Vad gör en nedbrytare? Hur kan frön spridas? Detta är några av de frågor vi kommer leta svaret på i arbetet med skogen i samband med att vi läser om Sverige och Sveriges natur.
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi

Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter? Kanske har du klättrat över ett stort träd som vält eller byggt en koja. Det är många som gör utflykter till skogar. Man går dit för att plocka bär eller svamp, jaga, orientera eller bara för att promenera. I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är faktiskt skog vi människor planterat. I det här området ska vi läsa om olika djur och växter som lever i skogen. Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om "vårt gröna guld".

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog

* kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner

* känna till namnen på några träd, bär och svampar

* kunna ge exempel på näringskedjor i skogen

* känna till några rovdjur och bytesdjur

* veta vad människan använder skogen till

* kunna förklara vad som menas med allemansrätten

* veta lite om hur frön kan spridas

Du ska även ha lite koll på vad som händer med djur och växter i skogen vid olika årstider t ex hösten och vintern.

 

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* arbeta med boken Koll på NO 

* stenciler

* titta på filmer

* göra besök i naturen och enklare undersökningar

Såhär visar jag att jag kan

genom

* att vara aktiv på lektionerna i övningar, arbetsblad och muntliga diskussioner om ämnet
* ett skriftligt prov som bygger på de frågeställningar som tagits upp i denna planering.

Utvärdering (hur gick det?) / Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: