Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Things around me

Skapad 2016-08-28 19:24 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Engelska

 

 

Tell me about your pet. What is your favourite colour? My favourite food is hamburgers. I live in Victoria road.

 I engelskan kommer vi  träna på ord och fraser som ligger nära elevernas värld. Vi lägger tyngden på den muntliga biten och pratar, lyssnar, och läser på engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att:

 • förstå enkelt talad engelska
 • förstå enkla texter på engelska
 • våga använda engelska i samtal

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Bedömning - vad och hur

 Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 •  prata engelska om vardagliga situationer
 •  läsa och förstå enkla texter
 •  förstå engelska instruktioner
 •  arbeta med olika skrivövningar.

 

Detta kommer jag att bedöma genom:

 •  klassrumsobservationer
 • olika läsförståelseövningar
 •  olika hörförståelseövningar

Kopplingar till läroplan

 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  A 6
  Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  A 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 • En  A 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Undervisning och arbetsformer

 

Du kommer att få:

 • läsa text ur boken Good Stuff.
 • öva på dialoger (tränar uttal, meningsbyggnad och ordförråd)
 • lyssna på hörövningar (tränar förståelse för talad engelska)
 • läsa texter( tränar läsförståelse, ordförråd, uttal)
 • samtala (tränar förståelse för talad engelska, formulera egna meningar)
 • se tv-program (bygger ordförråd, tränar förståelse för talad engelska, förstärker förståelsen)
 • arbeta med arbetsbok (förstärker förståelsen för texterna, tränar grammatiska moment)
 • utöka ordförrådet med glosor (träna, läsa och skriva)
 • sjunga.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: