Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A

Skapad 2016-08-28 19:37 i Rönnbyskolan Västerås Stad
Matematik utifrån läromedlet; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik

Vi repeterar grunderna inom matematik; alla siffror, tal och mönster, för att sedan bygga på våra kunskaper. Vi arbetar även med problemlösning i par/grupp.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska få lära dig:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Matematiska begrepp;  algebra, , addition, subtraktion, term, summa differens, multiplikation, division m.m.
 • Lösa problemlösningsuppgifter enligt EPA modellen. ( Enskilt, par, alla)

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, dator, Ipad och på arbetsblad.

Vad som kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske löpande.

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2A

Osäker
På god väg
Säker
Talen 0-100
Addera ental och tiotal.
Subtrahera ental och tiotal.
Addition med tiotalsövergång.
Subtraktion med tiotalsövergång.
Addition med uppställning och växling.
Subtraktion med uppställning och växling.
Multiplikation med 2, 5 och 10
Delningsdivision
Innehållsdivision
Tal i bråkform.
Att göra räkne berättelser.
Lösa problemlösningsuppgifter E - enskilt P- par A- alla
Känner till och kan använda flera begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: