Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska - planering 1 för år 8 vecka 35 - 44 ht-2016

Skapad 2016-08-28 20:21 i Vaxholm Stad
Nedan följer läxplaneringen i franska. Läromedel som används: Chez nous 3, text samt övningsbok
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Välkommen till undervisningen i franska. Under lektionerna kommer du att arbeta med att utveckla ordförråd och grammatik genom att: lyssna på franska (cd och film), utveckla ditt tal genom att göra par- och dramaövningar samt muntliga presentationer och lära dig läsa och skriva texter om vardagsnära ämnen. Genom att ägna språket tid både i skolan och hemma kommer du successivt att utveckla dig i språket och också lära dig mer om kulturella företeelser i länder där språket talas. Nedan kan du läsa om ämnets syfte, centrala innehåll och kopplingar till läroplanen. Du kan också se vilka moment som är tänkta att ingå i de olika årskurserna. Längst ned finner du planeringen fram till höstlovet samt en bedömningsmatris som kommer att fyllas i efter provet.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Bedömning

Bedömningen görs utifrån Skolverkets kunskapskrav.

Exempel på moment som ingår i årskurs 6

År 6
Vi lär oss ord inom bland annat följande områden: hälsningsfraser, familj, djur, siffror, frukter, färger, länder, nationalitetsord/språk,
klockan, veckans dagar, fritidsaktiviteter, årstiderna, månader, datum,
klädesplagg, kroppsdelarna, beställa på restaurang etc.
Realia.

 

Exempel på moment som ingår i årskurs 7

År 7
Repetition och fördjupning av ordområden i år 6. Nu lär vi oss också: yrken, beskriva en bostad, väderstreck etc.
Realia.

 

Exempel på moment som ingår i årskurs 8

År 8
Repetition av föregående årskurser och fördjupning. Nya områden: skolsaker, landsbygden, dataord, alfabetet, transportmedel, beskriva utseende och egenskaper, beskriva vägen, köksredskap, hemarbete, matvaror etc.
Realia.

 

Moment som ingår i undervisningen för år 9

År 9
Repetition av föregående årskurser och fördjupning. Nya områden: resande, verktyg, barndom och tidsuttryck, världsdelar, hav och länder, viktiga händelser i livet, högtider, beskriva föremål/material, förstå beskrivningar, vilda djur, horoskop, beställa hotellrum, miljöord, berätta om en film etc.
Realia.

 

Undervisning/Tidsram

 

Vecka  35                     Repetition                             

                                      Klockan   ÖB sid. 4                                                                     

                                      Er-verb     ÖB sid-5-6 uppg. 3-4                                                      

                                      Verb: Être     ÖB sid. 12 uppg.17                                                 

                                      Verb: Avoir    ÖB sid. 13 uppg.19                                               

                                      Utvalda klädesplagg   ÖB sid. 7 uppg. 6                                    

                                     

Vecka  36                     Repetition

                                      Siffror     TB sid. 102 A (0-100)                                                       

                                      Utvalda fritidsaktiviteter   ÖB sid. 10 uppg.11                              

                                      Väderuttryck     ÖB sid. 8 uppg. 9                                             

                                      Possessiva pronomen  ÖB sid. 11 uppg. 14                                  

                                      Veckodagar   ÖB sid. 13 uppg.10                                                 

                                      Månader       ÖB sid. 11 uppg.15                                                  

                                      Verb: Faire    ÖB sid. 14 uppg. 21                                                 

                                                                                                                    

Vecka 37                      Kapitel 1a    

                                     TB  Text sid. 12-13 (Lyssna på ljudfil) 

                                      Grammatik: Verbet ”prendre”    (att ta vara)  TB sid. 15   

 

Vecka 38                      Kapitel 1a                                        

                                     Ställa frågor på franska   TB sid. 14           

                                     Frågeord     TB sid. 124 (lila rutan)                                                   

                                     Färdmedel   TB sid.  15                                                       

 

Vecka 39                      Kapitel 1b    

                                      TB Text sid. 18-19 (Lyssna på ljudfil) 

                                      Negationer    TB sid. 20

                                      Imperativ  TB sid. 20                                                                

   

Vecka 40                      Kapitel 1b                               

                                      Fråga efter vägen  TB sid. 21                                             

                                      Olika platser    TB sid. 21                                               

 

Vecka 41                      Kapitel 1b       

                                     Grammatik: Verbet ”Savoir” (att veta)  TB sid. 20

 

Vecka 42                      Prov           Se separat provinstruktion                                                   

 

Vecka 43                      Fenêtre ouverte + kapitel 1C

                                      Vi lär oss mer om Belgien   TB sid. 22-25 (ej läxa) 

                                                                                                                                                  

                                     Possessiva pronomen   TB sid. 28 (se förstoringsglaset)                                 

                                      Futur proche (framtid) med ”aller”  ÖB sid. 44 uppg .5-6               

  

Vecka 44                      Vacances d’automne

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Bedömningsmatris till prov 1 i franska för år 8

F
E
D
C
B
A
Läsa och förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer.
Grammatik
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi arbetat med på en godtagbar nivå.
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi arbetat med på en tillfredsställande nivå.
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi arbetat med på en mycket god nivå.
Ord och fraser
Du visar att du till övervägande delen kan de ord och fraser som vi arbetat med.
Du visar att du väl behärskar de ord och fraser som vi arbetat med.
Du visar att du mycket väl behärskar de ord och fraser som vi har arbetat med.
Formulera sig i skrift
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du visar att du kan formulera dig korrekt, tydligt och sammanhängande.
Lyssna och förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer.

F
E
D
C
B
A
Sammanvägd helhetsbedömning i detta prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: