Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal och Geometri

Skapad 2016-08-28 20:23 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Matteborgen Kapitel 1 och 2
Grundskola 5 Matematik

Vi kommer att inleda med taluppfattning så att du blir säker på att hantera stora tal och de fyra räknesätten. Vilka talsystem finns det i världen? Hur räknar du ut arean på ditt rum, för att veta vem i familjen som har störst plats? Hur vet du hur långt avståndet är på riktigt på en karta? Detta är frågor som du kommer att kunna svara på när vi är klara med kapitel 1 och 2!

 

Tidsperiod: vecka 34-42

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av mål – detta visar du genom att:

Kapitel 1

Läsa och skriva tal inom talområdet 1-1 000 000

Ordna tal efter storlek

Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet

Avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

 

Kapitel 2

Räkna ut en rektangels area

Använda enheterna cm2 och mför area

Använda enheterna meter, kilometer och mil

Förstå och använda skala

Centralt innehåll:Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Undervisning - så här gör vi:

Gemensamma genomgångar

Individuellt arbete i läroboken Matteborgen kapitel 1 och 2

Diagnos efter varje kapitel

Praktiska övningar inne och ute

Laborativa övningar

Samtal och arbete i grupp

Lekar och mattespel

Provräkning

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att formulera och lösa problem

Din förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder

Din förmåga att föra och följa matematiska resonemang

Din förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: