Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Majas alfabetssånger

Skapad 2016-08-28 21:27 i DBV Kållered Lindome Mölndals Stad
Förskola
Det här läsåret fokuserar vi på bokstäver genom Lena Anderssons figur Maja och hennes alfabetssånger. Bokstäver och ord varvas med härliga sånger och kunskap om växter. Temat följs även upp på våra skogsträffar och utevistelser. Då det är aktuellt att arbeta mot en giftfri förskola, kommer vårt Grön flagg tema handla om det. TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är också ett av förskolans uppdrag och vi kommer arbeta med bildstöd och enklare tecken.

Innehåll

Aktivitetsplan för arbetet i Pedagogisk omsorg  2016/17

grupp: Höganäsgruppen
Utvecklingsområde/Förbättringsområde
Majas Alfabetssånger
Skogen - höst och vintertema
Grön Flagg - tema Kemikalier (ex. hygien, ekologiska produkter, miljömärkning, sortera leksaker och pysselmaterial samt återanvändning)
Motivering

Varför har vi valt detta? (Koppla till utvärderingen)
Vi har tidigare arbetat med Friendy och kommer ha med det i bakgrunden, men låter det inte vara lika aktivt. Vi behöver göra något annat, som inspirerar barnen. Vi har många barn i 4-5 årsåldern som nu är intresserade av bokstäver. Vi har mycket material sedan tidigare och vi får i detta tema också in naturkunskap och sång och musik.

Hur ser dagens situation ut?
Vi har märkt intresse av bokstäver bland barnen och de tycker om att sjunga, något vi varit lite sämre på förra terminen. De är intresserade av blommor och växter, eftersom vi är mycket ute. Då känns Maja temat bra.

Målsättning
Vad vill vi uppnå? Koppla till lpfö, Allmänna råden
Att barnen ska lära sig känna igen bokstäver och hur de låter. -språkförståelse. Då det är kopplat till naturen hoppas vi också att det ger kunskap om växter i naturen - naturkunskap. Sångerna är lättsjungna och ger sångglädje - träna språket med olika uttrycksformer.

Vad förväntas det ge barnen?
Se ovan


Process
Hur ska vi uppnå dessa mål?
Genom samlingar i lokalen, träffar i skogen samt i den dagliga verksamheten inne och ute.
Skogsverksamhet en gång i veckan ca 15 ggr/ termin.
Grön flagg arbetet kommer ske på samlingar och i våra hem.
Vad konkret ska vi göra?
Vi har mycket bokstäver i lokalen och även till flanotavlan samt bilder som vi kommer använda på samlingar. Vi har även cd- skivan med sångerna i lokalen och även hemma.
Vi kommer samla växter och plasta in.
Skogen kommer vi planera veckovis, men vi följer årstiden o våra teman.
Grön-flagg kommer vi prata om och göra på samlingar och hemma/ute.

Förutsättningar
Vilka förutsättningar har vi?
Vi har bra material och kompletterar efter hand. Vi har bra kunskap och söker kunskap när vi behöver.
Vi har ett gemensamt tänkesätt om upplägg mm.

 

Utvärdering
När ska vi utvärdera? Vi utvärderar efterhand på våra gruppmöten, som vi alltid gör, diskuterar hur vi arbetar och om vi strävar mot våra mål, om ändringar behöver göras mm.

Hur skall vi utvärdera? Vi kommer dokumentera fortlöpande på Unikum samt i barnens lärloggar med text och bilder.

Vad ska dokumenteras? På gemensamma bloggen kommer vi skriva om det vi gör tillsammans på teman i lokalen, skogen, information mm, för att visa upp vår verksamhet.

Hur får vi barnen delaktiga? De tillfrågas om foton och text i deras egna lärloggar samt på den egna lilla gruppens blogg.
När ska det dokumenteras?
Skogen kommer vi dokumentera varje vecka och turas om att skriva, övrigt blir regelbundet, men inte för ofta. Vi har ibland sammanfattat verksamheten i ett blogginlägg ex som en månadsrapport, för att inte behöva göra för många inlägg.

Alternativ och kompletterande kommunikation-TAKK?
Ett sätt att ge barnen stöd och underlätta i vardagen är att ha bildstöd i många situationer. Vi minskar då stress och ökar chansen att barnen förstår vad som förväntas och kan därmed tillgodogöra sig omvärlden mer. Det är ett stöd för minnet, att hålla kvar momenten som ska göras om man har svårt att komma ihåg eller redan gått över i nästa aktivitet i tanken. 
I vilken omfattning använder vi bilder/tecken som stöd i dag?
Vi har bilder i lokalen samt i våra hem. Kompletterar med bilder efterhand. Kan lite tecken, som vi använder vid samling och vid måltid.
Hur ska vi arbeta vidare med TAKK?
Vi kompletterar med bilder och lär lite tecken. Vi har redan använt oss av lite tecken vid samling och i skogen. Vi ska försöka lära några enkla sånger med tecken. Barnen tycker det är roligt och är läraktiga.
Miljömål
Kritiskt tänkande vid inköp
I vilken utsträckning kan vi öka andelen ekologisk och närproducerad mat?
Vi kommer fortsätta utöka vår inhandling av ekologiska varor och även ha det i vårt tema på Grön flagg.
Vad är rimligt minimum i gruppen?
Vi handlar redan de mesta mejeriprodukter ekologiskt, äpplen och bananer samt vissa grönsaker. Även mycket övrigt som ex torrprodukter, pasta, frysprodukter. .
Miljöfarliga ämnen minskar
I vilken omfattning har vi ”giftsanerat” våra lekmiljöer?
Vi har rensat ut, men fortsätter ha koll och kommer se över övriga produkter. Även detta tema i Grön flagg.

Vad behöver vi arbeta vidare med? Nya handlingsplanen i Grön flagg kommer innehålla ovanstående tema samt att vi arbetar med hygien (ex handtvätt, förkylning, toabesök) genom hyfs. Vi kommer delta på hygienveckan v 38 och ha en gemensam invigning med Annestorpsgruppen den 19 sep kl 10.00.Hur och när skapar vi tid för rekreation och naturupplevelser?
Vi är regelbundet i skogen och för övrigt mycket ute i naturen, vilket ger både barn och oss rekreation och naturupplevelser. Vi försöker också hitta lugna stunder under dagen inomhus, där barnen får sitta ned och pyssla, pussla, rita eller leka lugnare aktiviteter, som ex bygga lego, kapla mm.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: