Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 7

Skapad 2016-08-28 21:31 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Vi startar matematiken i år 7 med arbetsområdet Statistik. Med tabeller och diagram får vi oftast en snabb överblick, men det gäller att vara vaksam så att man inte blir lurad.

Innehåll

Syfte

Få utveckla intresse samt tilltro till ditt eget tänkande och din egen förmåga. Få se värdet av att använda matematiska uttrycksformer.

 Öka förståelsen för grundläggande begrepp samt sambandet dem emellan.

 Utveckla din förmåga att formulera och lösa problem.

 

Centralt innehåll

 • Tabeller
 • Avläsa och tolka diagram
 • Rita och granska diagram
 • Medelvärde, median och typvärde

 

Genomförande

Under detta arbetsområde använder vi oss av följande arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppuppgifter
 • Problemlösning
 • Självständigt arbete i Prio matematik 7 kap.1
 • Övningsblad
 • Nomp
 • Statistisk undersökning

  

Bedömning

Jag kommer att bedöma din:

 

Problemlösningsförmåga

Ett matematiskt problem är ett problem som du inte tidigare mött, dvs. en uppgift som är något ny för dig. Jag kommer att bedöma hur väl du löser matematiska problem, samt vilken metod du använder och hur du redovisar muntligt och skriftligt.

Förståelse av begrepp

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda dig av och förstå matematiska begrepp. Ett matematiskt begrepp är ”matteord” t.ex. tabell, diagram, medelvärde, typvärde mm.

Beräkningsförmåga

Ofta när du räknar matte kan det vara uppgifter som du känner igen, som vi har gått igenom eller som du jobbat med tidigare. Dessa uppgifter kallas för rutinuppgifter. Jag kommer att bedöma vilka metoder du använder när du löser dessa uppgifter samt hur väl du lyckas med dina beräkningar.

Resonemang och kommunikationsförmåga

Till sist kommer jag även bedöma din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt hur du löst en uppgift, samt hur väl du följer med i matematiska resonemang och för olika diskussioner framåt. Det kan du göra t.ex. genom att ställa frågor eller utveckla ett resonemang som ges av någon annan.

Bedömningen görs löpande men en stor möjlighet att visa vad du kan är på provet v. 38, samt inlämningsuppgiften.

 

Uppgifter

 • Veckoplanering Statistik

 • Statistisk undersökning

 • Statistisk undersökning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: