Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevledda samtal Kristinelundskolan

Skapad 2016-08-28 22:36 i Kristinelundskolan Östhammar
Du kommer att förbereda dig för att hålla i ditt eget utvecklingssamtal. Du kommer sedan att göra en personlig inbjudan, träna på samtalet, för att sedan genomföra utvecklingssamtalet med dina föräldrar.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Att få leda sitt eget utvecklingssamtal synliggör sitt eget lärande och sina förmågor!

Innehåll

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Två veckor innan samtalet:

 • Du kommer att skriva en egen inbjudan
 • Du kommer att få skriva kortfattat om varje ämne utifrån vad vi jobbar med, dina styrkor och vad du kan utveckla i varje ämne
 • Du kommer att få välja arbeten som du vill visa upp

 

Samma vecka som samtalet ska äga rum:

* Du kommer att få träna på samtalet

 

Mål – Övergripande (normer och värden, kunskaper, ansvar och inflytande) och konkretiserade mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Sh  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Sh   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Dokumentation

Du kommer att få förvara din utvärdering i din pärm och titta och bli påmind över vad du vill träna mer på och utveckla.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: