Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material åk.4

Skapad 2016-08-28 22:48 i Olandsskolan Östhammar
Planeringen syftar till att ge eleverna kunskap om material, deras egenskaper och användning. Hur våra naturresurser påverkas och hur denna kan minimeras genom ansvarsfull användning.
Grundskola 4 Kemi
Varför är inte båtar byggda av lera och kan man ta sig till Grekland i ett flygplan av papper? Varför är våra kläder gjorde av material som tyg och läder? Varför inte trä eller metall? Vart vi än befinner oss så är vi omgivna av material. Alla material har egenskaper och användningsområden, detta ska vi kika lite närmare på.

Innehåll

Vad handlar arbetsområdet om?

Syftet är att ge eleverna kunskap om material, deras egenskaper och användning. Vi berör också hur naturresurser påverkas och hur vi genom ansvarsfullt användande av dessa kan bidra till minskad miljöpåverkan.

Hur kommer vi att arbeta?

 • Genomgångar
 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Se på film och diskutera dess innehåll
 • sortera, undersöka och experimentera

Hur visar vi våra kunskaper?

Du kommer främst att bedömas under arbetets gång...  

 • hur du kan använda dina kunskaper som du lärt dig när du pratar med andra
 • hur du genomför och dokumenterar dina undersökningar

Kunskapskontroll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Material

Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Du kan förklara begreppen och visa på samband.
 • Ke  E 6
Du kan med hjälp förklara några av de viktiga begreppen.
Du kan förklara några av de viktiga begreppen och visa på något samband.
Du kan förklara flera av de viktiga begreppen och visa på några samband.
Du kan förklara de flesta av de viktiga begreppen och visa på flera samband.
Materials egenskaper
Du kan nämna material och koppla det till dess egenskaper och användningsområden.
 • Ke  E 6
Du kan med hjälp nämna några material samt någon egenskap och något användsningsområde materialet har.
Du kan nämna några material samt någon egenskap och något användsningsområde materialet har.
Du kan nämna några material samt några egenskaper och användsningsområden materialet har.
Du kan nämna flera material samt flera egenskaper och användsningsområden materialet har.
Sortering
Du kan sortera föremål på olika sätt.
 • Ke  E 6
Du kan med hjälp sortera föremål på något sätt.
Du kan sortera föremål på något sätt.
Du kan sortera föremål på flera sätt, varav ett är utifrån material.
Du kan sortera samt serieordna föremål på flera sätt, varav minst ett är utifrån material.
Systematiska undersökningar
Du kan genomföra och granska en enkel systematisk undersökning.
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
Du kan med hjälp genomföra och granska en undersökning och kort förklara vilket resultatet kommer bli och varför.
Du kan genomföra och granska en undersökning och kort förklara vilket resultatet kommer bli och varför.
Du kan genomföra och granska en undersökning och förklara vilket resultatet kommer bli och varför.
Du kan genomföra och granska en undersökning och förklara relativt utförligt vilket resultatet kommer bli och varför.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: