Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 1 (4-6) HT 2016

Skapad 2016-08-28 22:50 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Från veckan 35- 43 kommer vi att jobba med rim och ramsor, och faktatexter om kinesiska kultur, samhälle, traditioner och högtider. Vi kommer att prata kring faktatexten om världen, tema ”Höst” och ”Projektet Tala”.
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Du kommer att jobba med lässtrategier om berättande texter, sagor, rim och ramsor. och även elevnära faktatexter om kinesisk kultur, samhälle, traditioner och högtider.  Där kommer du att lära dig nya ord, uttryck och meningar. Vi kommer att titta på en eller två korta filmer som kopplas till texterna och du ska sedan presentera detta i en grupp och berätta vad du tycker om budskapet.

Du ska ha högläsning och rollspel i en grupp. Vi har tema ”Qiu Tian” (Höst), och du ska lära dig höstens olika karaktärer och en relaterad dikt. Du ska också göra ett eget höstkort med blad som vi samlar och vi skriver en egen dikt om hösten. Vi ska ha sång, musik och olika aktivitet från ”Tala Projekt”.

 

 

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, prata och skriva

Konkretiserade mål för eleven.

Att uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi så att andra förstår. 

Att lära sig tala, samtala och muntligt berätta / sammanfatta för olika mottagare. 

Att använda lässtrategier för att läsa beskrivande, faktatexter, rim och ramsor, och förstå budskapen av texterna.

Att skapa förståelse av kultur och traditionella högtider där modersmålet talas.

Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Att kunna använda dem till att bygga upp en mening och uttrycka känslor och åsikter. Att kunna skriva dem utantill.

Att läsa sig sakprosatexter rim, ramsor och dikter ur modersmålets tradition och producera egna enkla dikter.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Undervisning och arbetsmetoder.

Undervisning: 

Faktatexter om kinesisk kultur, samhälle, traditioner och högtider ”唐人街” “神州飞天”

Faktatexter om världen: "凡尔赛宫"

Rim och ramsor:  “晒太阳”

Tema ”Qui Tian” (höst) och dikt.

”Tala Projektet”

Arbetsmetoder: 

Läs och förstå rim och ramsor, texterna med lässtrategier.

Grupp/gemensam diskussion kring frågorna om texterna. 

Formativa undervisningen om nya tecken och fraser.

Ordförhör/övningar/lek med tecken och ord.

Titta på en eller två filmer som kopplar till texterna och diskutera kring filmernas budskap.

Att skriva en egen dikt ” Qiu Tian” och redovisa i gruppen. 

Rollspel. (års 2,3)

Underrubrik 5

Eleven har uppnått målen när...

När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger (rollspel osv).

När du visar förståelse för rim och ramsor,  och faktatexter och kan muntligt presentera/berätta det centrala innehållet.

När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna på ett enkelt sätt, och besvara frågorna, samtala om texterna /filmerna i en grupp, och uttrycka dina känslor.

När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp enkla meningar.

När du visar förståelse för rim och ramsors typiska språkliga drag, och kan producera en enkel dikt med hjälp av lärare eller texterna från boken, och presentera den för klassen.

När du visar förståelse för faktatexter, beskrivande texter och hitta/upptäcka typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp, och kan producera en egen med digitala verktyg och framföra den i klassrummen. 

När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.

 

 

 

Uppgifter

 • Planeringen i mandarin!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: