Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig!

Skapad 2016-08-29 07:54 i Alléskolan Lerum
En bok om mig själv och mina drömmar.
Grundskola 6 Svenska
Du ska skriva en ”bok” som handlar om dig själv och dina drömmar! Boken kommer att sparas till den dag då du slutar åk 9.

Innehåll

Avsnitt 1

Instruktioner:

Vi kommer att jobba med olika texttyper, t ex dagbok, beskrivande, berättande och argumenterande text. Du kommer att göra mycket förarbete, tankekarta, välja rubriker, intervjua föräldrar och samla in foton. Sist av allt ska du renskriva arbetet för hand och göra det så snyggt du kan så att du om 10 eller 20 år kan plocka fram ditt arbete och läsa om dig själv och dina drömmar från när du var yngre!

Arbetsgång:

 1. Välj ett kapitel och skriv en ”tankekarta” i din skrivbok för den text du ska skriva och visa för en lärare.
 1. Skriv ett första utkast i din skrivbok.
 1. Låt några klasskamrater läsa ditt utkast och ge respons (C3B4Me). Be kamraten berätta om det är något som hen inte förstår i din text, ge tips på hur du kan skriva mer för att utveckla den samt hjälpa dig med stor bokstav, skiljetecken, styckeindelning och stavning. Bearbeta och ändra din text tills du blir helt nöjd. ANVÄND DIG AV HÄFTET MED SKRIVREGLER!
 1. Som läxa; samla in foton och gör en intervju hemma. Leta gärna efter urklipp eller teckningar som du har gjort när du var liten.
 1. Renskriv texterna och därefter avslutar vi med att sätta ihop alla texterna till en bok – "Boken om mig själv"!

 

Kapitel i din bok!

  1. Mitt livs historia - en tidslinje (instruktion för detta får du på so-lektionen.)
  2. Jag och min familj              (Gör ett släktträd. Beskriv personerna i din familj. Hur ser de ut? Hur är de som personer? Vad gör dina föräldrar och syskon? Har ni något husdjur? Hur bor ni?)      
  3. Jag och mitt namn              (Varför har du fått just ditt namn? Vad tycker du om det? Ta reda på vad ditt namn betyder. Om du inte hette ditt namn, vad skulle du vilja heta och varför? Har du några smeknamn? Varför har du just dessa smeknamn?)
  4. Dagbok för minst två dagar.
  5. Valfri rubrik (Skriv en berättande text där du berättar om  en händelse som du önskar kommer att hända om 20 år. T ex: Tänk dig att året är 2036. Du börjar ett nytt jobb, köper ett efterlängtat husdjur, reser till en spännande plats, skaffar barn, träffar en ny person. Det kan vara vad som helst som du önskar hända om 20 år. I din berättande text ska det även framkomma hur ditt liv ser ut, vad du jobbar med, om du har familj, var du bor och vad har du gjort under de senaste 20 åren? Försök att använda så många beskrivande ord, adjektiv, som du kan för att anknyta till att detta är dina drömmar.
  6. Recension av en favoritbok, film eller spel.
  7. Text från en förälder, morförälder eller syskon.
  8. ”Mattematisk bild” av dig (geometriska former).

Matriser

Sv
Lärandematris - Boken om mig, åk 6

Förmåga

att formulera sig och kommunicera i skrift, att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
 • Sv  E 6
Jag skriver olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Jag skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Jag skriver olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Textbindning
 • Sv  E 6
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord (tex och, men, när).
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (tex eftersom, därför att).
Jag använder välutvecklad och varierad textbindning.
Ordval
 • Sv  E 6
Jag skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt.
Jag skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat.
Jag skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt.
Tempus
 • Sv  E 6
Jag använder i huvudsak korrekt tempus.
Jag använder relativt korrekt tempus och anpassar efter olika tidsperspektiv.
Jag använder tempus på ett medvetet sätt och anpassar det väl efter olika tidsperspektiv.
Meningsbyggnad
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Skiljetecken
 • Sv  E 6
Jag använder i huvudsak stora skiljetecken (punkt, kommatecken, utropstecken och frågetecken) på ett fungerande sätt.
Jag använder skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt.
Styckemarkering
 • Sv  E 6
Jag försöker dela in texten i stycken.
Jag använder en relativt väl fungerande styckeindelning.
Jag använder en väl fungerande styckeindelning.
Stavning
 • Sv  E 6
Jag gör vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Jag gör få stavfel.
Jag gör ytterst få stavfel.
Beskrivningar och handling
 • Sv  E 6
De berättande texter jag skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter jag skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter jag skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Förstärka texters budskap
 • Sv  E 6
Jag förstärker och levandegör mina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag förstärker och levandegör mina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Jag förstärker och levandegör mina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ge och ta emot respons
 • Sv  E 6
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: