Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det var en gång... att skriva berättelser

Skapad 2016-08-29 08:53 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola F – 9 Svenska Svenska som andraspråk Bild
Det var en gång... är en terminsplanering där eleven får arbeta med berättelsens uppbyggnad på flera olika sätt. I arbetsgången ingår: elevrespons, processkrivning, cirkelmodellen, pp-resentation, ljud- och bildsättning, analys, reflektion, begrepp och mycket mer. Bild: http://escapingreality.spotlife.se/2016/06/28/rodluvan/ 160816

Innehåll

 

 Du kommer att:

1.

- se hur en berättelse är uppbyggd

- se och läsa berättelser 

- återberätta berättelser tillsammans med din klass

- i klassen skapa ett skrivschema

- använda skrivschemat

- utveckla din egna text ensam och med hjälp av andra (få respons)

 

2.

- skriva en berättelse tillsammans med en klasskompis med hjälp av skrivschemat

- hjälpa andra att utveckla deras texter (ge respons)

- skriva en text i olika steg (skrivprocessen)

- läsa din text för klassen

 

3.

- möta nya ord och begrepp

- analysera texter

- reflektera kring texter

- sätta ihop bild och text

- skapa en keynote-presentation

- skriva en helt egen berättelse

- presentera den för klassen

 

 Jag kommer bedöma din förmåga att:

bild

*skapa bilder med digitala tekniker och verktyg, 

 - sätta ihop bild och text

*(undersöka) och presentera olika ämnesområden med bilder,

- skapa en keynote-presentation till din berättelse

 

svenska som andraspråk

*formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

*välja och använda språkliga strategier,

- i klassen skapa ett skrivschema

- se hur en berättelse är uppbyggd

- använda skrivschemat

- skriva en berättelse tillsammans med en klasskompis med hjälp av skrivschemat

- läsa din text för klassen

- skriva en helt egen berättelse

- läsa din berättelse för klassen ihop med din keynote-presentation och ett musik intro

*läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

*välja och använda språkliga strategier,

- se Rödluvan och Vargen, Bröderna Lejonhjärta och 

- återberätta Rödluvan och Vargen tillsammans med din klass

- analysera texter

- reflektera kring texter

*urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

- utveckla din egna text ensam och med hjälp av andra (få respons)

- hjälpa andra att utveckla deras texter (ge respons)

- skriva en text i olika steg (skrivprocessen)

- möta nya ord och begrepp

 

 

 

 

Uppgifter

 • Processkrivning - Vad är det?!

 • Rödluvan - LTG

 • Respons - vad är det?!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

Sv Bl SvA
Det var en gång...

Svenska som andraspråk

gå E
Du kan ta dig fram.
springa C
Du tar dig fram själv och kan ta dig förbi hinder.
flyga A
Du tar dig fram själv och gör det så bra att du kan hjälpa andra.
Ny nivå
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du har skrivit en berättelse tillsammans med en kompis. Du har skrivit en berättelse.
Du har skrivit en berättelse. Du har med några enkla gestaltande beskrivningar. Du har en enkel berättarkurva med början, mitt/händelse och avslut.
Du har skrivit en berättelse. Du har med några gestaltande beskrivningar. Du har en berättarkurva med början, mitt/händelse och avslut.
Du har skrivit en berättelse. Du har med några välutvecklade gestaltande beskrivningar. Du har en berättarkurva med början, mitt/händelse och avslut. Din berättarkurva är fördjupad och utvecklad.
Lgr 11
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Formulera sig och kommunicera i tal
Du har varit med och återberättat olika berättelser i klassen. Du har deltagit i analys och reflektion kring olika texter. Du har läst inför klassen. Du har presenterat din berättelse för klassen.
Du har varit med och skapat en text tillsammans med dina klasskompisar. Du har använt dig av enkla språkliga strategier för att förklara hur du tänker. Du ställer enkla frågor och säger vad du tänker.
Du har varit aktiv i skapandet av en text tillsammans med dina klasskompisar. Du har använt dig av språkliga strategier för att förklara hur du tänker. Du ställer frågor och kan förklara hur du tänker. Du argumenterar för dina tankar.
Du har varit med och skapat en text tillsammans med dina klasskompisar. Du har aktivt kommit med idéer som fört diskussionen eller texten framåt. Du har använt dig av enkla språkliga strategier för att förklara hur du tänker. Du använder dig ibland av språkliga strategier. Du för väl underbyggda resonemang och argumenterar för dina åsikter.
Lgr 11
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
läsa skönlitteratur
Du har läst din text för klassen.
Du har läst en text högt för klassen. Du läser med visst flyt. Du använder dig av enkla språkliga strategier. Du har gjort enkla sammanställningar av en text och visar på viss läsförståelse.
Du har läst en text högt för klassen. Du läser med flyt. Du använder dig av språkliga strategier. Du har gjort en sammanställning av en text och visar på läsförståelse.
Du har läst en text högt för klassen. Du läser med flyt och inlevelse. Du använder dig ibland av språkliga strategier. Du har gjort sammanställningar av en text och visar på god läsförståelse genom att kunna kombinera orsaker, egna erfarenheter och tidsaspekter.
Lgr 11 -
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Analysera skönlitteratur
Du har analyserat olika texter.
Du har pratat/diskuterat en text tillsammans i klassen. Du har koppla ihop texten med sådant du har varit med om tidigare. Du kan förklara hur du tänker kring texten.Du kan finna något slags budskap.
Du har pratat/diskuterat en text tillsammans i klassen och varit aktiv. Du har koppla ihop texten med sådant du har varit med om tidigare och för underbyggda resonemang kring dina tankar. Du kan finna budskap i texten och förklarar då hur du tänker..
Du har pratat/diskuterat en text tillsammans i klassen och varit aktiv. Du har koppla ihop texten med sådant du har varit med och kan generalisera. Du för väl underbyggda resonemang kring dina tankar. Du kan finna budskap i texten och förklarar då hur du tänker..
Lgr 11
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Urskilja språkliga strukturer
Du skriver texter med språklig struktur. Du kan urskilja språkliga strukturer i din egen text.
Du har skrivit en enkel berättelse. Du har en text som för det mesta passar en genre och du använder dig utav ord som du i vardagen använder. Du kan till viss del rätta din egna text.
Du har skrivit en berättelse. Du har en text som passar en genre. Du använder dig utav ord som du i vardagen använder men varierar ibland. Du kan rätta den största delen av din egna text.
Du har skrivit en berättelse. Du skriver en text som innehåller väl anpassade genre-begrepp. Du kan rätta din egna text och även utveckla din egna text.
Lgr 11
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Välja och använda språkliga strategier
Du använder dig utav språkliga strategier när du skriver och talar.
Du har talat och skrivit. När du gjort det har du använt dig utav språkliga strategier.
Du har talat och skrivit. När du gjort det har du använt dig utav fungerande språkliga strategier så att andra förstår vad du menar.
Du har talat och skrivit. När du gjort det har du använt dig utav väl fungerande språkliga strategier så att andra förstår vad du menar.
Lgr 11
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Kombinera text, bild och ljud
Du har gjort en berättelse och presenterat den för klassen tillsammans med en keynote-presentation och ljud.
Du har kombinerat text, musik och bild. Du har presenterat din berättelse med text, musik och bild på ett enkelt sätt. På så sätt har du till viss del förstärkt ditt budskap.
Du har kombinerat text, musik och bild. Du har presenterat din berättelse med text, musik och bild. På så sätt har du förstärkt ditt budskap och levandegjort din text.
Du har kombinerat text, musik och bild på ett väl fungerande sätt. Du har presenterat din berättelse med text, musik och bild på ett väl anpassat sätt. På så sätt har du förstärkt ditt budskap, levandegjort din text och förtydligat ditt innehåll.
Lgr 11
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: