Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskinbroderi

Skapad 2016-08-29 09:17 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 6 Slöjd

Under terminen ska ni får ta del av maskinbroderi. Hur man med en vanlig symaskin enkelt kan skapa egna broderi utifrån ändring av stygn, stygnens bredd och längd. Hur man brodera direkt på ett tyg eller hur man skapa egna emblem utifrån ett foto eller egen skiss.

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Maskinbroderi: genom bilder och former runt om oss skapar vi en egen bild som är estetisk tilltalande, bilden överförs sedan till tyg. Maskinbroderiet ställs sedan ut och visas i det offentliga rummet.

 

Syfte

Att bli en säkrare användare av symaskinen och bemästra dennes olika egenskaper.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer gå igenom grunderna i maskinbroderi, genom lärare genomgångar.

Genomgångarna ska gör så att vi greppar maskinbroderi.

Vi kommer titta på former och mönster som finns omkring oss.

Vi kommer skapa egna mönster och former

Dessa överförs  till skiss och vidare till tyg.

När maskinbroderiet är klart på det utvalda tyget så ska något skapas av detta tyg

tex: en tavla, en kudde, en mössa etc..

Under arbetets gång dokumenteras allt.

 

 

 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Ditt initiativtagande och din förmåga att välja handlingsalternativ.

Din förmåga att bidra med egna idéer och kunna motivera för dom.

Din förmåga att arbeta med verktyg och maskiner.

Din förmåga att formge din slöjdprodukt.

Din förmåga att tolka ditt egna slöjdföremål samt förmågan att föra resonemang kring färg, form och material.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: