Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Idrott och hälsa årskurs 5, 2016-2017.

Skapad 2016-08-29 09:20 i Fjärås Bräckaskolan Blå Kungsbacka Förskola & Grundskola
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundsärskola 5 Idrott och hälsa Idrott och hälsa

"Den viktigaste delen i simtaget är början och slutet. Och så där emellan förstås." Anders Holmertz, svensk simlegend

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet och hantera nödsituationer på land och i vatten
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att kunna:

 • använda olika former av redskap i ditt idrottsutövande.
 • delta i lekar, spel och idrotter samt förstå innebörden av att följa regler till dessa.
 • dansa och röra dig till musik.
 • rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • förebygga skador vid idrottsutövande.
 • förstå vikten av god hygien.
 • orientera.
 • hantera nödsituationer vid vatten under olika årstider.
 • förstå allemansrätten.
 • bedriva friluftsliv.

Kopplingar till läroplan

 • IDH  1-6
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • IDH  1-6
  Rörelse Lekar, danser och idrotter och deras regler.
 • IDH  1-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • IDH  1-6
  Rörelse Rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • IDH  1-6
  Hälsa och livsstil Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
 • IDH  1-6
  Hälsa och livsstil Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
 • IDH  1-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • IDH  1-6
  Hälsa och livsstil Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
 • IDH  1-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
 • IDH  1-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
 • IDH  1-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Ämnesspecifika begrepp
 • IDH  1-6
  Friluftsliv och utevistelse Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.

Bedömning


Vi kommer att bedöma elevens förmåga att:

 • röra sig i vatten. Känna trygghet genom att flyta eller simma.
 • röra sig i olika sammanhang (grovmotorik)
 • förstå och följa en karta (orientering) i närmiljön.
 • kunna föra enkla resonemang om hur hälsan påverkas av fysisk aktivitet.
 • kunna beskriva hur man kan hantera olika nödsituationer vid land och i vatten.

 

Undervisning

Under läsåret kommer vi att jobba med följande:

 • Simning. Fokus ligger på simkunnighet och livräddning. Badvett och isvett.
 • Kartkunskap och orientering.
 • Eventuellt en vinterfriluftsdag på samma plats som hajken på våren i 4:an. Allemansrätten.
 • Dans och rytmik.
 • Friidrott (60m, 800m, kula, kast med liten boll, höjdhopp, längdhopp).
 • Redskapsgymnastik.
 • Basket, handboll, volleyboll, innebandy, baseball och fotboll.
 • Racketsporter (bordtennis, badminton och minitennis).
 • Kondition och styrka (vi pratar om olika sätta att träna, skaderisker, förebyggande av skador).
 • Lekar (laglekar och individuella lekar).
 • Eleverna får under vissa perioder planera och utvärdera sin egen idrott.
 • Eleverna ges möjlighet att träna på sitt ledarskap genom att planera och genomföra lektioner.

Grunden för all undervisning är leken. Är det t ex basket vi arbetar med utgår vi från lekövningar i basket och jobbar oss sedan uppåt mot det färdiga spelet.
I den teoretiska undervisningen används smartboard och projektor som ett redskap för att bättre synliggöra det vi arbetar med.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: