Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 8, Chouette B.

Skapad 2016-08-29 09:24 i Britsarvsskolan Falun
Klockan, intervjua och presentera en person, beställa mat och dryck, sakprosa om franska specialiteter. Fraser och vokabulär från läromedlet Chouette B.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Repetition av hur man frågar och svarar om klockan, intervjua och presentera en person, beställa mat och dryck. Fraser och vokabulär från kap. 12, 13, 14 och 15 i Chouette B.

Innehåll

Målet är att eleven ska kunna fråga och svara om klockan, intervjua och presentera en person, beställa mat och dryck samt kunna fakta om franska specialiteter och regioner de kommer ifrån.

Arbetssätt: Träning och genomgångar på lektionerna av ord, fraser, uttal och översättning. Helklass-, parvis- och gruppträning för att befästa baskunskaper, grammatiska övningar för att uppnå språklig korrekthet, läxor för att repetera och befästa nödvändiga kunskaper. Enskilt eller parvis arbete med att söka information om och presentera franska matspecialiteter för de andra i gruppen på svenska. Film och You Tubeklipp för att utvidga och variera hörförståelsen vad det gäller fransk matlagning.

Redovisning och bedömning: Muntlig aktivitet i klassrummet, muntlig och skriftlig redovisning av läxor, pararbete, eget arbete, hörövningar, skriftligt test på ord, fraser och språklig korrekthet i form av grammatik som tagits upp. Redovisning av det egna eller parvisa arbetet med fakta om matspecialiteter.

Uppgifter

Matriser

M2
Moderna Språk 7-9, franska.

E
C
A
Läsa
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter.
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang t.ex. internet och andra medier.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta relevanta detaljer i texter.
Eleven kan med hjälp av språkliga strategier förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta relevanta detaljer i texter.
Att kunna använda lexikon.
Eleven förstår hur ett lexikon är uppbyggt.
Eleven kan oftast välja rätt ord till rätt sammanhang.
Eleven använder lexikon med stor säkerhet.
Skriva
Att kunna skriva texter i olika former.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och i huvudsak sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt begripligt och sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att kunna anpassa skriftspråket efter syfte och mottagare.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att lära sig olika grammatiska strukturer i målspråket.
Eleven är medveten om korrekta grammatiska strukturer och kan i viss mån tillämpa dem.
Eleven kan relativt väl använda grammatiska strukturer.
Eleven kan väl använda grammatiska strukturer.
Muntlig produktion
Att göra sig förstådd i tal.
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att föra en dialog.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttal och intonation.
Eleven behärskar basala uttalsregler och talar tydligt.
Eleven uttrycker sig i huvudsak flytande.
Eleven har ett bra uttal och en god intonation.
Presentation av sakprosa. (Fakta om målspråkslandet)
Eleven kan göra enkla muntliga framställningar med i huvudsak relevant information. Manus kan användas.
Eleven kan göra utvecklade muntliga framställningar med relevant information. Stödord kan användas.
Eleven kan göra välutvecklade och engagerade muntliga framställningar med intressant information. Presentationen är ledig.
Lyssna och förstå
Att förstå talat språk från läraren, hörövningar och pararbete i klassrummet.
Eleven kan förstå det mest väsentliga innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå såväl helhet som väsentliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Att förstå ord i t.ex. film och sånger.
Eleven kan uppfatta enkla ord i sammanhanget
Eleven kan uppfatta det huvudsakliga innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: