Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Animals

Skapad 2016-08-29 09:39 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet om "Animals" baseras på läromedlet "Good Stuff A" men ger även utrymme för andra, elevskapande uppgifter.
Grundskola 6 Engelska

We just love our animals, don´t we? Some of you probably have a pet at home or think that wild animals are exciting to watch and learn about. In this chapter you will meet different kinds of animals. Maybe you will learn something new?

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet ska du träna dig i att:

 • Läsa och förstå olika engelska texter
 • Öka ditt aktiva och passiva ord- och frasförråd
 • Muntligt presentera en del av ditt arbete
 • Lyssna till och förstå dina kamraters muntliga presentationer

Arbetssätt (det här kommer vi att arbeta med)

1. Du kommer att läsa följande texter intensivt (text, ord och översättning):

a. Cats (p 6-7, WB p 4-6)

b. Who´s the Boss? (p 8, WB p 6-7)

c. The Wizard and the Captain´s Parrot (p 9)

d. Freaky Animal Facts (p 10-11, WB p 8-11

e. Cane Toads (p 12-13, WB p 12-13)

2. Följande texter läser du extensivt (förståelse):

a. Mice (p 5)

b. Some Cane Toad facts (p 13)

3. Du kommer att läsa en fabel på engelska och förbereda den, för att sedan muntligt berätta den (i grupper) med hjälp av "stödkort"

Redovisning (det här ska du göra)

Du ska:

 • Visa muntlig aktivitet på lektionerna
 • Visa att du har lärt dig glosor och fraser
 • Muntligt presentera din fabel med hjälp av stödkort

 

Reflektion (det här ska du tänka på när vi har avslutat temat)

Du ska ställa dig följande frågor:

 • Hur aktivt lyssnar jag på instruktioner från läraren?
 • Frågar jag min lärare om det är någonting jag inte förstår?
 • Hur har jag lärt mig att använda nya ord?
 • Hur fungerar mitt skrivande under lektionerna?
 • Hur fungerar det att arbeta tillsammans med andra?
 • Vad är min roll när vi diskuterar i grupp?

Matriser

En
Fg Muntlig förmåga och förståelse

Muntlig förmåga och förståelse

 • En  4-6   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6   Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6   Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Vilja och förmåga att samtala och tala
Du tar inga initiativ och för inte samtalet vidare trots lärarens/kompisens stöd. Du uppfattar inte vad som sägs.
Du tar inga initiativ och för inte samtalet vidare. Du behöver lärarens/kompisens stöd under samtalet. Du uppfattar vad som sägs.
Du tar enkla språkliga initiativ t.ex. What do you think? Du fungerar som samtalspartner och förstår vad som sägs.
Du tar språkliga initiativ och försöker föra kommunikationen framåt.
Du tar stora språkliga initiativ och för kommunikationen framåt
Manus
Du har nästan hela ursprungstexten med överstrykningar och ändringar framför dig. Du är helt beroende av ditt manus.
Du har en renskriven text framför dig och försök till stödord. Du läser innantill och tittar inte upp.
Du har bearbetat ditt manus/dina manuskort som nu innehåller stödord och nyckelmeningar. Du behöver fortfarande läsa innantill, men tittar upp ibland.
Du kan hantera manuskort och tittar i dem emellanåt mer som stöd.
Du berättar fritt och självständigt och använder manus på ett ledigt sätt.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Du talar hackigt och gör många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du uttalar orden fel, så att man inte förstår vad du menar.
Du klarar enkla uttal av enklare ord.
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord.
Du uttalar orden korrekt.
Du uttalar orden korrekt och har god intonation.
Ordförråd dvs ord och uttryckekt
Du har stora brister i ordförrådet och du faller in på svenska.
Du gör dig med vissa svårigheter förstådd.
Du gör dig förstådd med ett enkelt vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och använder ord och uttryck på ett riktigt sätt.
Du har ett mycket stort, varierat och korrekt ordförråd. Du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du har stora svårigheter att sätta ihop meningar på ett korrekt och begripligt sätt.
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte förstör förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: