Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 7M2 ht 2016

Skapad 2016-08-29 09:44 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Här följer information om de två första arbetsområdena i tyska i sjuan!
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Arbetsområdet

 1. Arbetsområde: Endlich wieder Schule: Inom det här arbetsområdet lär du dig en rad nyttigheter: uttryck och fraser, ein/eine, mein/meine, räkneord, frågeord, verb i presens
 2. Arbetsområde: Wann kommst du? Inom det här arbetsområdet lär du dig klockan samt att prata om skolämnen och fritidsaktiviteter.

Innehåll

Mål

Mål

 1. Att kunna använda olika uttryck och fraser, att kunna använda den obestämda artikeln, att kunna använda det possessiva pronomenet mein/meine, att kunna räkneorden 1-100, frågeord samt att böja verb i presens, att utöka ditt ordförråd och träna dina muntliga och skriftliga färdigheter i tyska.
 2. Att kunna ställa och besvara frågor om klockan, att känna till vad skolämnen och fritidsaktiviter heter på tyska

Arbetets innehåll

Arbetets innehåll

 1. Framför allt bygger kapitlet på en rad texter och dialoger i textboken samt övningar i arbetsboken. Båda böckerna innehåller alltså ett antal muntliga och skriftliga övningar.
 2. Dialoger och berättande texter, muntliga och skriftliga övningar.

 

 1. Syfte: Lgr. 11, Kap. 3.6., s. 78 under ”Kommunikationens innehåll”, ”Ämnesområden som är välbekanta för eleverna”, ”Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser”. Under ”Lyssna och tala – reception”: ”Olika former av samtal, dialoger och intervjuer”, ”Berättelser och annan fiktion […]”
 2. Syfte: Lgr. 11, Kap. 3.6., s. 78 under ”Kommunikationens innehåll”: ”Ämnesområden som är välbekanta för eleverna”, ”Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser”, ”Åsikter, känslor och erfarenheter”, ”Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer olika sammanhang och områden där språket används”. Under ”Lyssna och tala – reception”: ”Olika former av samtal och dialoger”, ”Berättelser och annan fiktion […]”.

Arbetssätt och redovisning

Arbetssätt

 1. Framför allt bygger kapitlet på en rad texter och dialoger i textboken samt övningar i arbetsboken. Båda böckerna innehåller alltså ett antal muntliga och skriftliga övningar.
 2. Dialoger och berättande texter, muntliga och skriftliga övningar.

Redovisningsform

1-2. Redovisningsform och bedömning: Dina insatser bedöms fortlöpande under lektionerna och via läxprov. Kursen avslutas med ett förberett prov.

Bedömning

Bedömning

Det som bedöms finner du under "Mål" ovan.

1-2. Redovisningsform och bedömning: Dina insatser bedöms fortlöpande under lektionerna och via läxprov. Kursen avslutas med ett förberett prov.

 

Kunskapskrav

Se Lgr 11, s. 80-82 och/eller s. 85-86. Kunskapskraven återfinns även här i Unikum.

Reflektion-utvärdering

Reflektion

 1. Fundera på vilka fraser och uttryck som är särskilt viktiga när du berättar om dig själv och andra.
 2. Vad lär du dig om tyska i vardagliga situationer?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: