Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige

Skapad 2016-08-29 09:54 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 Geografi
I geografin i åk 4 har vi Sverige som tema.

Innehåll

Syfte:

Syftet med undervisningen är att eleverna ska få en geografisk referensram för Sverige. Vi lär oss nya geografiska begrepp som blir basen för att sen kunna analysera och kommunicera kring geografi. Undervisningen ska öka eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelation så att de kan orientera sig, jämföra dem emellan och dra slutsatser om natur - och kulturlandskap och  människors levnadsvillkor. Vidare ska de ges kunskap om hur man avläser samt tolkar toporafiska och tematiska kartor. Med start i landet där vi lever ska det bli början till att ge eleverna en helhetsbild över världen.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta på flera olika sätt:

 • Uppstart av arbetet är att rita en egen karta över Sverige och sätta ut de platser som man kan. Det här ska vi även göra som avslutning.
 • Fortlöpande under hela arbetsområdet så sker många disskusioner, reflektioner och analyser i anslutning till det vi arbetar med. 
 • Vi följer serien Geografens Testamente - Den stora Sverige resan. När vi tittar på avsnitten så har eleverna också en kartbok framför sig. Vi pausar i avsnitten, hittar platserna i kartboken som relaterar till det som händer i serien, utgår från kartbilden för att få oss en bild av hur det kan se ut i verkligheten för att sen få se det när vi trycker på play igen. Vi samtalar även om de olika platserna och hur det skulle kunna vara att leva där eller om det är naturen eller människan som gett upphov till hur där ser ut.
 • Vi läser i våra geografiböcker: Upptäck Sverige. I dem lär vi oss mer om olika områden i Sverige samt kartors uppbyggnad och hur vi kan tolka dem. Vi läser om olika livsmiljöer i Sverige så som städer, kusten, sjön, fjällen och skogen.
 • Vi utgår från en blindkarta på Sverige och sätter vartefter att vi läser om /tittar på olika platser och livsmiljöer ut dem på kartan, t.ex. haven som omger Sverige, våra landskap, stora städer/sjöar/öar/fjäll. Eleverna får även välja ut egna platser som är viktiga för dem och sätta ut dem på kartan.
 • Vi använder kartböcker, våra kartor i klassrummet samt kartappar på ipadsen.
 • Vi jobbar med Grej of the Day om olika platser och sevärdheter i Sverige så som Ales stenar, Höga kusten och Göta kanal.
 • Vi jobbar med instuderingsfrågor som de får söka svaren på.
 • Vi avslutar med ett kunskapstest som utgår från instuderingsfrågorna, våra samtal samt deras kartor.

 

Bedömning:

Bedömningen utgår från kunskapskraven för geografi för åk 6 med anpassning till att de går i åk 4. Bedömning sker fortlöpande under lektionerna och vid kunskapstestet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: