Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-08-29 10:19 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Människokroppen
Grundskola 7 – 9 Fysik Kemi Biologi
Det här temat handlar om kroppen och dess organ. Du ska få lära dig om huden, skelettet och muskulaturen, celler blodet och hjärtat fungerar. Vi kommer även att beröra olika organ och processer i kroppen

Innehåll

Undervisningens mål

 • Ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem, och hur de fungerar tillsammans.
 • Ha kännedom om hur cellen är byggd och hur de fungerar.
 • Kunna föra diskussioner om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor.
 • Ha kännedom om våra sinnen.

 

STRÄVANSMÅL:

 • Utveckla kunskap om människokroppens byggnad och funktion.
 • Utveckla förmåga att diskutera frågor och hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter.

 Så här kommer vi att arbeta:

 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film
 • Samtala
 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Läsa olika texter
 • Söka information på olika sätt
 • Göra experiment och undersökningar
 • Lära in nya ord och begrepp
 • Test, läxförhör och prov

Detta ska du kunna efter områdets slut:

 • Eleven ska känna till huden, skelettet och muskulaturens uppbyggnad och funktion
 • Eleven ska kunna matspjälkningsapparaten och vilka enzymer som hjälper till i nedbrytningen.
 • Eleven ska kunna lilla och stora kretsloppet.
 • Eleven ska kunna delarna på de organ vi går igenom och vilken funktion de har.
 • Eleven ska känna till organsystemet och hur det fungerar.

Detta bedöms:

Jag kommer att bedöma:

- hur väl du kan delta i en diskussion om kroppen samt din muntliga redovisning
- hur väl du kan genomföra en undersökning, dokumentera den och resonera kring den
- hur väl du kan beskriva hur kroppen och några organ fungerar 
- hur du använder de nya ord och begrepp du har lärt dig

 

Jag kommer att bedöma genom att läsa och lyssna på:


-dina resonemang och reflektioner i samtal, diskussioner i klassen och i grupper
-din redovisning

- tester, läxförhör och prov
-din dokumentation vid undersökningar

-din redogörelse hur kroppen och några organ fungerar

 

Film tips!

 

E:

 • Eleven arbetar utifrån egen motivation och genomför ålagda uppgifter efter bästa förmåga.
 • Eleven kompletterar sina arbeten och visar prov på utveckling vid respons och handledning av läraren.
 • Eleven försöker att svar på direkt fråga och visar prov på att ha en föreställning om aktuellt avsnitt.
 • Eleven skriver godkänt resultat på läxförhör och prov.
 • Eleven bidrar efter bästa förmåga i diskussioner, laborationer, exkursioner och vad övrigt som ingår i ämnet.

 

C:

 • Eleven visar prov på att utifrån egen motivation genomföra uppgifter på ett bra sätt.
 • Eleven söker av egen drivkraft svar på frågor som uppkommer i samband med att eleven genomför sina arbeten.
 • Eleven bidrar med egna tankar och funderingar i diskussioner och samtal och ställer frågor som har med ämnet att göra.
 • Elevens skriftliga arbeten visar prov på struktur och förmåga att hitta bra fakta i ämnet.
 • Eleven skriver väl godkänt på läxförhör och prov.
 • Eleven visar god egen motivation i laborationer, exkursioner och övriga moment som ingår i ämnet.

 

A:

 • Eleven arbetar helt utifrån egen motivation och bidrar i samtal och diskussioner med väl formulerade frågor och egna kommentarer där eleven väver samman kunskaper inom andra ämnesområden.
 • Eleven formulerar sig på ett sådant sätt att det framgår att han/hon dragit slutsatser i ett vidare perspektiv än i frågor rörande bara det aktuella avsnittet.
 • Elevens arbeten visar prov på en mycket god struktur där eleven visar både bredd och djup inom aktuellt avsnitt.
 • Eleven visar förmåga att ställa frågor som vidgar diskussioner och samtal inom ramen för ämnet.

Eleven visar prov på mycket god struktur och noggrannhet i genomförande av laborationer och på exkursioner samt i övrigt förekommande moment inom ämnet.

 

 

Uppgifter

 • Hjärtat och blodkärlssystemet

 • Frukostrestaurangen

 • Laboration - Spottets Ph-värde

 • Laboration: Finns det enzymer i saliv?

 • Matspjälkningsorganen

 • Matspjälkning extra

 • Köttbullens väg

 • Pulstagning - Experiment 11 september

 • Huden

 • Vilka muskler arbetar - laboration

 • Huden

 • Skelettet

 • Skelettet

 • Musklerna

 • Instuderingsfrågor Matspjälkningen

 • Instuderingsfrågor Matspjälkningen

 • Fördjupningstest och läxförhör

 • Blodomloppet, blodet och hjärtat

 • Blodomloppet, blodet och hjärtat

 • Fördjupningstest och läxförhör

 • Musklerna

 • Hemtenta Matspjälkning

 • Hemtenta matspjälkningen

 • Läxförhör könsorgan resultat

 • Fosterutveckling

 • Läxförhör könsorgan resultat

 • Könssjukdomar

 • Fosterutveckling

 • Könssjukdomar

 • Extra uppgift Fysik för er som vill ha en chans att höja betyget.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: