Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal kemi Syror och baser

Skapad 2016-08-29 10:21 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi
Det här är en del av kemiavsnittet om syror och baser. Senare kommer vi arbeta mer med detta och titta på hur pH påverkar miljön. Vi arbetar med detta i ca 3 veckor.

Innehåll

Del A:

Modeller, begrepp och teorier.

Arbetssätt: Genomgångar och arbete med mindre uppgifter.
Arbetsmaterial: 
Delar av boken TiTaNO kemi kommer att läggas upp i bloggen.
Eventuella artiklar och uppgifter läggs upp på unikum.

Kunskapsredovisning: Bestämmer vi tillsammans kan vara prov eller någon form av muntlig redovisning ex i smågrupper.

Begrepp som ni skall kunna förklara efter arbetsområdet:
Syra, bas, stark/svag syra, stark/svag bas, indikator, pH-skala, jon, sammansatta joner, vätejon, hydroxidjon, neutralisation, buffert, SIV
Annat att kunna:
.
Några olika syror och baser i vardagen. Egenskaper och användningsområden.
Några starka syror och baser.
Vad som menas med neutralisation.
Vad som menas med buffert.

Siktar man högre skall man kunna förklara 
Vad som händer med syror och baser som löser upp sig i vatten alltså vilka joner som bildas
Förklara hur vätekarbonat kan fungera som buffert.

Del B:

Laborationer och laborationsrapporter.

Laboration 1: 
Undersöka pH hos olika ämnen med olika indikatorer.

Laboration 2:
Neutralisation

Laboration 3: 
Buffert. Labortionsrapport ska lämnas in!

Matriser

Ke
Mal kemi Syror och baser

Rubrik 1

Modeller, begrepp och teorier
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Modeller, begrepp och teorier
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang tex i samhället, miljön eller i människokroppen Du kan ge exempel exempel och använder dig delvis av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang tex i samhället, miljön eller människokroppen Du kan förklara och visa på samband med ganska god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang tex i samhället, miljön eller människokroppen Du kan förklara och visa på samband och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Genomföra naturvetenskapliga undersökningar i kemi
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar. Du använder utrustningen på ett oftast fungerande och säkert sätt. Du diskuterar på ett enkelt sätt resultatens rimlighet. Du visar på felkällor och bidrar med förslag på förbättringar. Du jämför frågeställningarna med resultaten och drar enkla slutsatser med viss koppling till kemins modeller och teorier. Dina dokumentationer är enkla.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar går att använda efter någon bearbetning. Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Du diskuterar på ett utvecklat sätt resultatens rimlighet. Du visar på felkällor och kommer med förslag på förbättringar. Du jämför frågeställningarna med resultaten och drar utvecklade slutsatser med ganska god koppling till kemins modeller och teorier. Dina dokumentationer är utvecklade.
Du kan även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt resultatens rimlighet. Du visar på felkällor och kommer med förslag på förbättringar. Du kommer också med ideer om nya undersökningar. Du jämför frågeställningarna med resultaten och drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemins modeller och teorier. Dina dokumentationer är välutvecklade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: