Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime and punishment

Skapad 2016-08-29 10:27 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Wings black - Section 1 - Crime and punishment
Grundskola 9 Engelska

I arbetsområdet som sträcker sig mellan v. 33-43 kommer vi att läsa och diskutera olika texter inom temat brott och straff. Ni kommer att få skriva en Crime story och även delta i en debatt för eller emot dödsstraff

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter - Du visar att du förstår de texter vi läser och de hörövningar vi gör genom att delta aktivt i diskussioner och besvara frågor kring innehållet. Du skriver en kort sammanfattning på en novell ni läser.
 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Din skriftliga förmåga bedöms i din Crime story. Jag kommer även att bedöma din muntliga förmåga framför allt i debatten kring dödsstraff, men även löpande under lektionstid i olika diskussioner.
 • Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd - detta visar du genom till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar när språket inte räcker till.
 • Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - detta visar du i ditt sättt att uttrycka dig i t.ex debatten och i din text.

 

 

 


 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att läsa några olika texter i Wings och göra olika diskussionsuppgifter i anslutning till dessa. I arbetsromårdet ingår också två grammatikmoment: passiv form och modala hjälpverb. Ni får en läxa i veckan som under detta arbetsområde framför allt består i att lära in och använda er av ord inom temat Brott och straff.

Ni kommer också att få skriva en egen "Crime story". Ni förbereder er inför detta genom att läsa en eller flera noveller på temat, därefter går vi tillsammans igenom vad ni kan tänka på innan ni sätter igång att skriva. Ni skriver på lektionstid och får tre lektioner till detta. Berättelsen skall vara 1-3 sidor med teckenstorlek 12 och 1,5 radavstånd. Ni kommer därefter att få läsa varandras texter och ge respons innan ni lämnar in texten för bedömning senast tisdag v. 38.

Efter att ha läst och diskuterat texten The Death penalty kommer ni att få förbereda och genomföra en debatt som handlar om dödsstraff. Debatten genomförs i smågrupper (ca. 4-5 elever/grupp) i slutet av arbetsområdet.

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov måndag v. 43. Provet kommer att bestå av hörförståelse, läsförståelse, ord och grammatik.

För detaljerad veckoplanering se bloggen eller Google classroom.

 

 

 

Utvärdering

 

Efter arbetsområdet får ni skriva en utvärdering av er arbetsinsats. Jag kommer att skriva en framåtsyftande kommentar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: