Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlighet och skrivande av berättelser

Skapad 2016-08-29 10:36 i Regnbågsskolan Gullspång
Vi ska arbeta med spännande berättelser och muntligt berättande under en 8 veckors period. Du ska få läsa spännande berättelser, lyssna när läraren läser för er och ni ska träna på att berätta saker muntligt för varandra. Du kommer även få läsa och ta del av fakta om olika författare.
Grundskola 4 Svenska

Under cirka åtta veckor kommer vi att jobba med temat "Mysterier och modiga barn". Du kommer att lyssna på spännande berättelser, läsa texter och arbeta med ord och uttryck som har spänning i fokus. Du kommer att få bekanta dig med två författare: Kerstin Lundberg Hahn ("Fågeltjuvarna") och Mark Twain ("Tom Sawyers äventyr"). Du kommer att få intervjua en klasskompis och sedan presentera din kompis inför klassen. Du kommer också att få träna dig på att använda dig av skiljetecken på rätt sätt och skriva spännande berättelser.

Innehåll

Syfte

Svenskundervisningens syfte är att du ska utveckla din förmåga att:

...formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

...läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

...anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

...urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav

Muntligt berättande
-Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande.
Lyssna
-Kunna använda lässtrategier: Förförståelse.

Läsa
-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: mysterieböcker.
-Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: måla.
-Kunna använda lässtrategier: frågor på texten.
-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: klassiker.

Skriva
-Kunna använda regler för skiljetecken.
-Kunna skriva en berättande text med tydlig handling.
-Kunna ge och använda respons för att bearbeta och utveckla texter.
-Kunna skriva en text med tydligt innehåll: berättande text.

Tala
-Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

Uppgifter

  • Spännande berättelse

  • Berättelse som ni skriver tillsammans.

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för Mysterier och modiga barn

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Eleven ska kunna läsa skönlittertur och sakprosatester för barn och ungdomar genom att använda lässtrategier. Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och få med viktiga delar av innehållet, visar eleven läsförståelse.
Kunna läsa skönlittertur med flyt: mysterieböcker och annan skönlitteratur
Du läser mysterieböcker med flyt
Du läser mysterieböcker med gott flyt
Du läser mysterieböcker med mycket gott flyt
Kunna använda lässtrategier: spågumman = förförståelsen
Du använder lässtrategien spågumman/ förförståelsen på ett huvudsak fungerande sätt.
Du använder lässtrategien spågumman/ förförståelsen på ett ändamålsenligt sätt.
Du använder lässtrategien spågumman/ förförståelsen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunna använda lässtrategier: detektiven= ställa frågor på texten
Du använder dig av lässtrategien detektiven/ frågor på texten på ett huvudsak fungerande text.
Du använder dig av lässtrategien detektiven/ frågor på texten på ett ändamålsenligt sätt.
Du använder dig av lässtrategien detektiven/ frågor på texten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande.
Genom att du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av de muntliga berättelserna och får med vissa delar av det som är viktigt visar du grundläggande förståelse.
Genom att du gör utvecklade sammanfattningar av de muntliga berättelserna och får med flera viktiga delar visar du god förståelse.
Genom att du gör väl utvecklade sammanfattningar av de muntliga berättelserna och får med många viktiga delar visar du en mycket god förståelse.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. I texten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet. De berättande texterna eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar kan eleven förstärka och levande göra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter emot en ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt.
Kunna skriva en text med tydligt innehåll: berättande text
Du kan skriva en berättande text med begripligt innehåll och huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en berättande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva en berättande text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Kan använda regler för skiljetecken.
I dina texter andänder du grundläggande regler för skiljetecken med viss säkerhet.
I dina texter andänder du grundläggande regler för skiljetecken med relativt god säkerhet.
dina texter andänder du grundläggande regler för skiljetecken med god säkerhet.
Kunna skriva en berättande text ned tydlig handling.
Du kan skriva en berättande text med tydlig handling.
Du kan skriva en berättande text med utvecklad handling.
Du kan skriva en text med välutvecklad handling.
Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: måla
Du kan presentera en texts budskap genom att måla så att text och bild samspelar på ett huvudsak fungerande sätt
Du kan presentera en texts budskap genom att måla så att text och bild samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan presentera en texts budskap genom att måla så att text och bild samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunna ge om använda respons för att bearbeta och utveckla texter.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet på ett huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet på ett väl fungerande sätt.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syftet och mottagare.
Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.
Du kan förberda och genomföra en enkla intervju med ett i huvudsak fungerande innehåll med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förberda och genomföra en utvecklad intervju med ett relativt väl fungerande innehåll och med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förberda och genomföra en väl utvecklad intervju med ett väl fungerande innehåll och med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: