Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna Ht-16 Vt-17

Skapad 2016-08-29 10:42 i Starrkärrs förskola Ale
Förskola
Babblarna

Innehåll

Mål

Vi vill jobba aktivt med språkinlärning på olika sätt för att varje barn i gruppen ska ha möjlighet att utveckla sitt språk där de är just nu.
Babblarna har varsin egenskap och tillsammans täcker de alla läroplansmål samtidigt som språkträning är med hela vägen.
Babba- språk
Bibbi- matematik
Bobbo- rörelse/motorik
Dadda- natur, miljö och teknik
Diddi- kreativt skapande
Doddo- värdegrunden


 

Kartläggning av barngruppen

Vi har en väldigt positiv och härlig barngrupp där vi känner att alla barn är väldigt nyfikna "allätare". 

Vi har också några barn som behöver extra mycket språkstimulans.

Omformulering av läroplansmål

Genom att använda oss av Babblarna som alla är olika i färg, form och egenskaper strävar vi efter att barnen får en förståelse för att vi alla är olika men lika viktiga. 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att använda oss av plastfigurerna Babblarna.

De kommer att vara med oss en i taget och komma med ideer och spännande påhitt.

Vi använder oss av sagor, sånger, TAKK - tecken.

Vi lyssnar till barnens intressen och idéer.

 

Uppföljning

Arbetet med Babblarna går framåt.

Barnen tycker att det är kul och pratar mycket om Babblarna och tar själva upp det och frågar om dem.

Vi tycker att tema Babblarna är roligt och enkelt. Ett stort plus är att det finns så många tips, idéer och material.

Vi skulle behöva planera tillfällena i skogen bättre ihop med Spindlarna.

Det har inte tillkommit några nya mål.

 

Utvärdering

Vi har dokumenterat och planerat det vi gjort och ska göra varje vecka under vår avd plan.

Vi har också varje vecka gjort en liten utvärdering på gångna veckan, som bara vi har tillgång till.

Med de stora barnen har vi pratat om vad vi gjorde gången innan och vad de tycke om det och om det är något de vill tillägga eller göra något annat.

Vi har gjort en del dokumentation som ligger ute på unikum.

Vi hade utvecklingssamtal med alla föräldrar där vi berättade om vårat temaarbete.

 

 

Analys och utveckling

Barnen har gillat vårt tema – framförallt de yngsta barnen men de stora har också varit lätta att fånga med hjälp av Babblarna.

Barnen har visat intresse för allting, men de äldre barnen tröttnade ganska snabbt på återupprepning och vi tolkar det som att det varit för lite utmaning då.

De yngsta barnen har älskat hela temat.

Vi kan känna att vissa ”Babblare” är lite svårare att hitta en röd tråd och arbeta kring.

Några av de äldre barnen har haft lättare för att ta initiativ till uppgifter då vi haft t ex temaarbete och då fått med sig de andra barnen.

Nu när vi haft nästan halva gruppen med 4 – åringar har de under hela dagarna kunna vara bra förebilder för de yngre barnen. Både språkmässigt och motoriskt.

Vi har under hela temat riktat in oss speciellt på språk delen och det känns roligt när de yngsta framförallt nappat så bra på detta.

Vi har använt oss av alla delar i läroplanen med hjälp av babblarnas egenskaper.

Eftersom vi har några barn med behov av extra stimulans kring språket har vi också fått verktyg av logopeden för att i grupp stärka språkträning. Det har varit en bra tillgång.

 

De bästa arbetssätten har varit de där barnen själva kan påverka mycket av innehållet.

De äldre barnen skapade med Doddo & Diddi ett eget Thailand då Camilla var iväg på sin resa.

De yngre barnen har fastnat allra mest för gestaltning av sagor och rörelsesånger som vi gjort med Bobbo.

 

Vi i personalgruppen känner att vi vill ta en paus från temaarbete och kommer därför att försöka hitta ett annat arbetssätt för att se och kunna följa barnens intressen och behov.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: