👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FG-Lag och rätt 04c 2017-2018

Skapad 2016-08-29 11:03 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Lagar, regler och normer - alla måste vi rätta oss efter för att samhället och vår omgivning ska fungera så bra som möjligt. Vad gäller? Vilka regler måste jag rätta mig efter? Vem kommer på lagar, regler och normer? Hur kan jag påverka hur alla regler är? Om allt detta handlar arbetsområdet Lag och rätt!
Grundskola 7 Samhällskunskap

Lagar, regler och normer - alla måste vi rätta oss efter för att samhället och vår omgivning ska fungera så bra som möjligt. Vad gäller? Vilka regler måste jag rätta mig efter? Vad är det som gör att lagar förändras? Varför finns det olika påföljder för olika brott? 

 

Detta är frågeställningar som vi kommer att diskutera under arbetsområdets gång. 

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du att träna dig i att:
 • förstå skillnaden mellan lagar, regler och normer samt kunna ge exempel på dessa.
 • förstå vad som händer under en rättegång
 • kunna förklara följande personers uppgifter i en rättegång: domare, nämndeman, åklagare, försvarare, vittne.
 • förstå dina rättigheter och skyldigheter nu och när du blir vuxen
 • känna till några olika påföljder som finns i Sverige.
 • kunna argumentera och uttrycka ståndpunkter om arbetsområdets innehåll.
 • förstå varför det finns skillnader vad gäller normer, regler och lagar beroende på var i världen man lever.

Arbetets innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att lära oss hur det svenska, demokratiska rättssamhället fungerar och vad som förväntas av dig som medborgare i vårt samhälle.
Vi kommer att diskutera en hel del, både utifrån era egna erfarenheter, olika artiklar och filmer som behandlar lag och rätt.

Tidsplan för arbetsområdet.

Arbetssätt och redovisningsform

Du bearbetar dina kunskaper genom att du


 • Är aktiv i gruppdiskussioner om t ex olika påföljder
 • Jobbar med häftet "Lag och rätt"
 • Skriver en text som beskriver hur det går till på tingsrätten (efter besöket)
 • Tittar och lyssnar på filmerna vi jobbar med. 
 • Prov

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor med hjälp av:

 • Ett grundläggande ord- och begreppstest.
 • Din insats i muntliga diskussioner
 • Din insats i gruppdiskussionerna.
 • En skrivuppgift där du visar att du kan ta ställning och utveckla resonemang kring ämnet.

Reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9