Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2016-08-29 11:36 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
I arbetsområdet med argumenterande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 6 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Argumenterande texter är avsedda att påverka och övertyga läsaren (mottagaren).

Vi kommer att lära oss hur argumenterande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av, vilka knep och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva egna texter.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med argumenterande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en argumenterande text. (Förkunskap/förförståelse)

2. Lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur man presenterar en åsikt och ett eller flera argument. 

3. Lära dig hur man använder språket för att påverka någon.

3. Öva på det du lärt dig i steg 1-2 samt tillsammans i klass/grupp skriva en argumenterande text.

4. På egen hand kunna planera och skriva en argumentation.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:
- förstå syftet med en argumenterande text

- kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.

- kunna använda strukturen för en argumenterande text.

- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.

-kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella argumenterande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Matriser

Sv
Bedömning av din argumenterande text

Med stöd/till viss del.
Enkel/Grundläggande
Utvecklad/God
Välutvecklad/Mycket god nivå
förstå syftet med en argumenterande text
kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
kunna använda strukturen för en argumenterande text.
kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.
kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: