Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden och Forntiden år 3

Skapad 2016-08-29 12:11 i Påarps skola Helsingborg
Ett tema där du får lära dig om istiden och hur det var att leva på och forntiden och att sedan kunna jämföra det med hur vi lever idag.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)

Istiden och Forntiden

Innehåll

Arbetsområdet

Du kommer att få lära dig mer om Istiden och hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden!

Syfte och centralt innehåll

Du ska:

- läsa faktatexter och kunna svara på frågor om det du läst.

- skriva faktatexter utifrån stödord.

- kunna delta i samtal kring det du läst och utifrån filmer du ser.

- få förståelse för vad en tidslinje visar och kunna göra en egen tidslinje

- reflektera över likheter och skillnader vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden

- kunna berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Konkretisering av målen och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva hur det var på istiden

- beskriva hur det var att leva på forntiden

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid

- göra en tidslinje

Bedömningen kommer att ske genom att du skriftligen/ muntligen presenterar dina kunskaper i form av en berättelse knuten till varje tidsålder där jämförelser med vår tid görs. 

Arbetssätt

Du kommer att:

Skriva, läsa, lyssna, diskutera, se på film, arbeta interaktivt och få besök till skolan av museipedagog från Fredriksdal samt göra ett besök på Fredriksdal och uppleva ett stenåldersliv. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: