Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik och argumentation

Skapad 2016-08-29 12:17 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under arbetet kommer du att lära dig att argumentera, att kunna övertyga någon om saker som är viktiga för dig. Detta är något du kanske kan ha nytta av även på fritiden. Kanske vill du öka din månadspeng eller slippa familjens obligatoriska städdag.

Innehåll

Mål för arbetet

När arbetsområdet är slut ska du:

 • känna till hur ett tal är uppbyggt (inledning, fakta, synpunkter/argument, avslutning).
 • känna till vad du ska tänka på när du förbereder ett tal.
 • ha diskuterat kroppsspråkets betydelse när du talar/redovisar.
 • fått möjlighet att lyssna på/se något exempel på duktiga talare.
 • ha utfört en argumenterande debatt mot en klasskompis.
 • klarat av att beskriva, resonera och tycka till i ett ämne.
 • provat på att hålla ett tal inför gruppen. Du har själv valt ett ämne, beslutat dig för att vara för eller emot något, letat fakta och argument för ditt ställningstagande samt i ditt tal försökt att påverka dina åhörare att tycka som du. 

 

Arbetsgång

 • Genomgång av begreppen retorik och argumentation. Varför är det viktigt att våga och kunna uttrycka sina åsikter och hur gör man detta på bästa sätt?

 • Övningsuppgift i grupp i ett givet ämne.

 • Enskild argumenterande uppgift. Välj ett intressant ämne som du kan berätta om. Det ska vara ett ämne som du kan argumentera för eller emot. Din uppgift är att leta upp fakta i ämnet, hitta argument för eller emot i ämnet, förekomma motargument om det är möjligt och förbereda ett tal. Du ska även vara förberedd att svara på frågor i ämnet efter ditt tal.

 


Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i de olika diskussionerna i klassrummet (i hur stor utsträckning du deltar, vad du bidrar med i samtalet, hur många initiativ du tar, om du hjälper till att föra samtalen vidare, om du ställer frågor och ger respons till dina kamrater o s v).
 • framföra åsikter i gruppdiskussionerna.
 • samla fakta i ämnet du ska tala om.
 • presentera ämnet (ögonkontakt, kroppsspråk, röstanvändning, engagemang, teknikanvändning, säkerhet samt engagemang).
 • Berätta om samt argumentera i ditt ämnet.
 • strukturera ditt tal (inledning, fakta, argument, bemötande av motargument, avslutning).
 • besvara samt bemöta frågor i diskussionen efter ditt enskilda tal.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Retorik och argumentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du har en rubrik och presenterar huvudproblemet som bakgrund men har endast någon/några delar med i upplägget.
Du har en passande rubrik, du tar upp huvudproblemet och presenterar kortfattat dina argument/motargument. Språket är lättfattligt. Avslutning finns, men den saknar poäng.
Rubrik finns, huvudproblemet är tydligt presenterat. Argument/motargument kommer i en passande ordning. Du uttrycker dig tydligt och säkert. Du har en avslutning där du åter pekar på huvudproblemet och trycker på detta. Du är engagerad i ditt anförande.
Rubrik finns, huvudproblemet presenteras väldigt klart och tydligt. Du har lyckats leva dig in i hur två personer argumenterar för en sak och detta visar sig i dina argument/motargument. Din avslutning är mycket passande och den speglar åter huvudproblemet. Det ligger mycket känsla och engagemang bakom ditt anförande.
Att hålla tal
Du har inte hållit något tal.
Du uttrycker dig begripligt utifrån ämnet så att budskapet förstås av mottagaren och använder ett fåtal argument. Språket är enkelt och lätt att förstå. Du skulle kunna vara mer förberedd och påläst i ämnet.
Du uttrycker dig mestadels klart och tydligt kring ämnet. Du försöker förklara och konkretisera dina tankar med hjälp av några olika argument. Det märks att du är påläst i ämnet och är förberedd.
Du uttrycker dig tydligt och säkert kring ämnet samt utvecklar budskapet genom att ha många bra och underbyggda argument som förstärker förståelsen. Du försöker att få med några motargument som du bemöter i ditt anförande. Du är säker när du talar och vågar stå för dina åsikter. Det märks att du är mycket välförberedd och du är säker i ditt framförande.
Debatt
Du sitter med i debatten men yttrar dig inte alls.
Du sitter med i debatten och vågar uttrycka en eller ett par åsikter som visar om du är för eller mot. Du uttrycker dig enkelt men budskapet når dina mottagare.
Du deltar aktivt i debatten och uttrycker dig väl så att dina argument framgår tydligt. Du kan svara för dina argument men är även duktig på att lyssna på dina motståndares argument. Du håller dig till ämnet.
Du är mycket aktiv i debatten och är väldigt duktig på att uttrycka dina argument, men du är även en god lyssnare och respekterar dina motståndares åsikter. Det märks att dina argument är väl genomtänkta.
Framförande
Du är osäker och läser mest innantill.
Du behärskar ämnet och har relativt god ögonkontakt med dina åhörare.
Du är engagerad och pratar fritt. Du har god ögonkontakt med dina åhörare.
Du är mycket engagerad, bjuder på dig själv, fångar åhörarna, varierar rösten och försöker aktivt påverka dina åhörare.
Talteknik
Du använder inga knep för att få åhörarna på din sida.
Du tar till något knep för att vinna åhörarna för din sak.
Du använder flera knep för att vinna åhörarnas gillande.
Du använder flera genomtänkta knep för att vinna åhörarnas gillande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: