Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt av Barn- och ungdomsförfattare

Skapad 2016-08-29 12:40 i Domnarvets skola Borlänge
Under några veckor ska vi bekanta oss med författare som skriver ungdomsböcker. Du kommer arbeta enskilt för att ta reda på fakta om en enskild författare samt göra en presentation kring författaren som kommer sättas upp i klassrummet.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Har du en favoritbok? Har du en favoritförfattare? Har du hört talas om böcker och författare som dina kamrater har läst och skulle vilja läsa, du med? Nu ska du få lära dig mer om författare som skriver böcker för barn i din ålder. Du ska få inspirera andra till att läsa böcker eller böcker av samma författare. Du ska också få bli inspirerad till att läsa andra böcker och lära dig mer om andra författare. Du ska i enskilt ta reda på fakta om författaren, förbereda en redovisning och redovisa muntligt för klassen om författaren. Lycka till!

Innehåll

Arbetsgång

Under temats gång kommer du att arbeta med följande,

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: