Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsbevakning

Skapad 2016-08-29 12:48 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Regelbunden träning i informationssökning, nyhetsgranskning och presentation.
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3)

Att regelbundet träna sig i att bevaka nyheter är ett roligt och utvecklande sätt att förstå sin omvärld och sig själv.

Innehåll

Mål

Regelbunden träning:

 • i informationssökning
 • av analytiskt tänkande
 • och redovisningsförmåga

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Arbetets innehåll

Uppgiften innebär att varje vecka granska nyheter i cirka 60 minuter

 

Ditt fokus ska vara att uppmärksamma aktuella händelser som kan anses viktiga för:

 • Vårt närområde, lokala förhållanden i kommunen eller regionen
 • Landet i stort, riksnyheter som berör individer, samhälle, natur eller klimat
 • Ett annat land i världen, en händelse/situation som berör individer, samhälle, natur eller klimat
 • Internationella/globala förhållanden, händelser som berör flera länder och/eller världsdelar

Ett av ämnena fördjupas och ska innehålla FAKTA om nyheten SAMT en eller flera av delarna:

 • Motivering av VARFÖR nyheten/den aktuella händelsen är viktig att känna till
 • Förklaringar av HUR den aktuella händelsen/situationen uppstått
 • Förklaringar av VILKA konsekvenser den aktuella händelsen kan få
 • Begrepp som är centrala i sammanhanget och därmed ökar förståelsen av ämnet

Arbetssätt och redovisning

Använd tid lite då och då för att bevaka nyheter. Det kan vara när du har en stund över på lektionstid eller på passen för eget arbete (TEA). Försök skapa rutiner för att följa nyheter, t.ex. att se en nyhetssändning när du äter frukost eller på kvällen.

I skolan får du genomgångar av tekniker och tips på material. Följ instruktionen och ha som mål att få med alla delar under terminen.

Redovisningar på veckans nyhetstimme

En bestämd veckodag har vi nyhetstimme som helt och hållet ägnas åt aktuella händelser:

 • Du har förberett en presentation av ETT nyhetsämne (t.ex. stödanteckningar eller bilder att visa)
 • En digital slumpfunktion används för att välja de elever som presenterar sin granskning

Efter varje presentation ges tid för:

 • Kompletterande information, frågor och diskussion

Upplägget innebär att det varierar från gång till gång hur många nyhetsämnen som behandlas. Över tid kommer det att bli en ungefär lika fördelning av presentationerna. Att regelbundet göra uppgiften ger värdefull träning i informationssökning, analytiskt tänkande och redovisningsförmåga.

Bedömning

Regelbunden feedback ges under arbetets gång. Här är det viktigt att du tar initiativ till ett samtal om HUR nyhetsbevakningen kan utvecklas och fördjupas.

 

Vid ett par tillfällen under terminen får du ett sammanfattande omdöme med råd för fortsatt kunskapsutveckling.

Reflektion-utvärdering

Vilka styrkor har du när det gäller:

Rutiner för nyhetsbevakning?

Granskning och förståelse av aktuella händelser?

Presentationsförmåga?

Deltagandet i diskussioner?

Att ta intitiativ till samtal med och hjälp av lärare?

 

Finns det något du behöver satsa extra på?

Uppgifter

 • Nyhetsbevakning instruktion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: