👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning: "Malin + Rasmus = sant"

Skapad 2016-08-29 12:49 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Klassen läser samma bok och har gemensamma diskussioner.

Innehåll

Gruppdiskussioner

 

  • Diskussionsledare (1)

Diskussionsledaren fördelar ordet när ni träffas i gruppen. Han/Hon ser också till att alla i gruppen redovisar samt frågar om de andra instämmer eller har något att tillägga. Själv börjar diskussionsledaren med att beskriva tre scener ur texten samt ger en fråga till varje scen.
(Ex: Diskussionsledaren gör kanske en beskrivning av ett möte. Därefter frågar han/hon: - Hur tror du Sam känner sig när han möter sin gamla fiende?)

  • Sammanfattare (1)

Sammanfattaren gör en sammanfattning av de sidor ni läst till tillfället. Han/Hon kommenterar även om något i texten är en nyckelhändelse (t.ex. en extra viktig händelse) eller om han/hon hittar en symbol eller en återkommande tanke i texten.

  • Ordletare (alla)

Leta upp 5 ord ur texten som du tycker är ovanliga eller svåra. Du måste kunna förklara orden.

  • Persongranskare (1)

Persongranskaren tittar närmare på en eller flera personer som dyker upp i texten samt talar om de bevis som ges i texten på att personen är på ett visst sätt (sidhänvisning).
(Ex: Jag tror han är nervös för på sid. 55 står det att han inte vågar titta på läraren.)

  • Textkoppling (alla) Textkopplingarna skriver vi varje fredag, under lektionstid.
  1. Text till text-koppling

När texten jag läser påminner om en annan text jag läst.
Ex: ”När jag läst så här långt påminde den här boken mig om en annan bok. Den handlar också om en flicka och en pojke som tyckte om varandra och som fick träffas i hemlighet.”   

  1. Text till själv-koppling

När en text får mig att tänka på mitt eget liv.
Ex: ”Det här textavsnittet fick mig att tänka på att när jag var liten så fick jag inte leka med pojkar. Min mamma och pappa tyckte att det var lugnare med flickors lek. Konstigt att vuxna kan tycka så!”    

(Ur:http://www.enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/04/5_11b.pdf

 

Arbetsgång

  • Boken läses under tre veckor med läsuppddrag från vecka till vecka (ca 72 sidor/ vecka).
  • Gemensamma diskussioner i klassen en gång per vecka.
  • Skriva en text i dagboksform samt ett omdöme om boken.

Matriser

Sv SvA
Bokläsning: "Malin + Rasmus = sant"

Ej uppnått mål
Planering av studier
Du följer lässchemat till viss del varje vecka.
Du har följt lässchemat varje vecka med något undantag.
Du följer lässchemat varje vecka.
Diskussion och samtal
Du deltar genom att svara på enstaka frågor vid varje diskussionstilfälle
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna genom att svara på frågor och dela med dig av dina egna åsikter ibland. Du lyssnar och bygger vidare på det dina klasskamrater har sagt.
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna både genom att ge tydliga/utförliga svar och egna åsikter samt lyssna och bygga vidare på det dina klasskamrater har sagt. Dina kommentarer visar att du reflekterar, tolkar och analyserar texten vi läst och diskuterat.
Reflektion / koppling
Du uttrycker till viss del egna åsikter och gör enstaka återkopplingar till dig själv eller din omgivning i anknytning till texten.
Du uttrycker egna åsikter och visar att du har förmågan att återkoppla det du läser till dig själv och din omgivning.
Du uttrycker egna åsikter och visar att du inte bara gör återkopplingar till det du läser utan även till det dina klasskamrater framfört, annan litteratur, film ,tidigare erfarenheter m m.
Du visar att du har en del egna åsikter och motiverar ditt ställningstagande med en svag anknytning till boken.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som boken berör, tar ställning och motiverar dina åsikter. Din argumentation grundar sig genomgående på boken och de diskussioner vi har haft kring den.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som boken berör, ser texten ur olika perspektiv, tar ställning och motiverar dina åsikter på ett sätt som blir tydligt och övertygande. Din argumentation grundar sig på boken, diskussioner och egna erfarenheter.

Skriva

Ej uppnått mål
Sambandsord
Du har få eller inga sambandsord, ofta förekommer satsradning (meningarna staplas på varandra)
Du har sambandsord men variationen är liten. Du har mest använt ord som t.ex. sen, och, men.
Du har knutit ihop meningarna med flera olika sambandsord t.ex. eftersom, därför att, eller, alltså, så att.
Meningsbyggnad
Dina meningar börjar och/eller slutar på likartat sätt. Meningarna är korta.
Du har använt dig av både långa och korta meningar.
Du har använt dig av långa och korta meningar samt bisatser.
Talspråk/skriftspråk
Ord från talspråket förekommer ofta.
Inslag av talspråk förekommer.
Ord från talspråket är sällsynta. Talspråk förekommer i rätt sammanhang.

Skrivregler

Ej uppnått mål
Skiljetecken
Du glömmer ofta att sätta ut stor bokstav.
Du använder oftast liten och stor bokstav korrekt.
Du använder liten och stor bokstav korrekt.
Du glömmer ofta att sätta ut skiljetecken.
Du använder oftast skiljetecken på ett korrekt sätt.
Du använder skiljetecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas.
Tempus
Du blandar tidsformerna.
Du har några fel i tidsformerna, men det stör inte förståelsen.
Du har rätt tidsform hela vägen.
Stavning
Du gör vissa återkommande stavfel.
Du stavar oftast korrekt.
Du stavar korrekt.