Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2016-08-29 12:52 i Friskolan i Kärna Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Läsförståelse/litteraturanalys

Innehåll

Under vecka 34-37 kommer eleverna att läsa en ungdomsroman. Vi läser ett visst antal sidor varje vecka, eleverna diskuterar sedan i mindre grupper utifrån frågeställningar jag ger dem och som de själva kommer på. Vi kommer att jobba med följande under dessa veckor:

- Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera text. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

- Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

- Skönlitteratur för ungdomar som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ord och begrepps nyanser och värdeladdning,

 

Romanerna vi läser heter: "Tusen gånger starkare" och "Det fattas en tärning"

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: