Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering fokusområdet Naturvetenskap, Miljö o Teknik HT-16

Skapad 2016-08-29 12:59 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Magnetism, experiment, odling, gravitation
Förskola
Experiment, Gravitation, Odling, Naturfynd, Miljövänliga färdmedel,

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat?

Odling: De kommer ihåg hela processen kring odlingen. Hur vi släppte ner "Mulle Mask" i krukan med potatisar. De kommer ihåg sången om Mulle Mask och att det var fem potatisar i spannen, m.m. I samband med Kamillas besök hos oss, ser vi att barnen lär sig mer o mer om maten vi äter och pratar om det vid matbordet.

Experiment: Många barn vet varför de flyter så mycket bättre i salt vatten än "vanligt" vatten, p.g.a experimentet med "ägghissen", därr Einstein häller i mer och mer salt i glaset, ända tills ägget flyter. 

De har också lekt racerbana med magneter och gem, som de kört på vägar de ritar på papper.

Gravitation: De barn som var med förra terminen sjunger fortfarande Newtons gravitationssång och många kunde förklara vad gravitation är.

Naturfynd: Många barn kan berätta vad lönnäsor är (lönnens frön), har lärt sig namet på de växter som finns i förskolemiljön, att barken är trädens hud. Några barn intresserade sig för att groblad förr användes som plåster och att man använder växter till medicin fortfarande idag.

Miljövänliga färdmedel: Barnen har visat förståelse fför att bensindrivna fordon, smutsar ner luften. I skapandet har de använt sig av grönsaker, som blivit över från grönsaksfaten, till att göra cyklar, segel och människor som går.

Programmering: De barn som fyllde fyra i år har lärt sig att bygga egna banor och att programmera robotarna. Några barn lärde sig att styra roboten från paddan.

Vad har barnen lärt sig?

Under fokusområdet har barnen lärt sig att lyssna på fröken och varandra. De har lärt sig att vänta på sin tur och att räcka upp handen, vilket innebär att alla kan fokusera på undervisningen, ställa relevanta, kunskapssökande frågor och uttrycka sina egna tankar, kring det vi gemensamt fokuserar på. De allra flesta kunde det redan under språkfokuset, ännu fler under mattefokuset. Under naturvetenskapsfokuset gäller det för hela barngruppen, med ett par undantag bara.

Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen?

Förutom undervisning i naturvetenskap, har vi arbetat mycket med de sociala relationerna i barngruppen, som att lyssna på varandra, vänta på sin tur och samarbeta i skapande och lek.

Uppfylldes målen?

Det tycker vi.

Hur kommer det sig?

När vi har utvärderat fokusområdet, har barnen berättat väldigt mycket av det de kommer ihåg från i våras. Vilket är i stort sett allt.

Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen?

Genom att skapa ett klimat och en miljö som gjorde lärandet möjligt. I skapande, undervisning  och lek, arbetade vi mycket med olika lärandemiljöer, spännande material och mycket utrymme för att lyssna på varandra för att hålla intresset vid liv.

Hur såg lärmiljön ut?

se ovan!

Analys:

Vad ska vi tänka på till nästa gång? Hur?

Vi ska ta tillvara vikten av att barngruppen fungerar väl som en grund för lärandet.

Tänk framgångsfaktorer och utmaningar.

Vad kan vi utveckla?

Vi kan utveckla barnens inflytande i planeringen, genom att ge upplevelser, skapa kring det och sedan planera undervisningen utifrån det barnen intresserat sig för.

Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

Inför varje fokusområde kan vi göra en återblick och gå vidare utifrån det barnen redan lärt sig och förstått.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: