Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva reportage SvA, åk 8

Skapad 2016-08-29 13:09 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Efter din exkursion till Styrsö ska du skriva ett reportage om vad du upplevt och lärt dig där.

Innehåll

Elevdel

Formell del

Matriser

SvA
Utdrag ur Skolverkets kunskapskrav

Ny nivå
Inget underlag att bedöma
E
C
A
SV åk 9 - skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Estetiskt uttryck
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: