Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att förebygga skador

Skapad 2016-08-29 13:11 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Genom att idrotta förbättrar man sin hälsa på många olika sätt men att idrotta kan också medföra risker att man skadar sig. Det är därför viktigt att känna till hur man på bästa sätt minskar riskerna för att olika skador uppkommer.
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa

Du kommer att i detta idrottsområde framför allt titta närmare på uppvärmningen som en del i det förebyggande arbetet för att minska risken för skador. Men du kommer också att få lära dig om fler saker som är viktiga att tänka på så att man inte skadar sig.

Innehåll

1. Teoretisk genomgång- förebyggande av skador.

I det här passet går vi in och tittar djupare på vad uppvärmning är, varför det är viktigt med uppvärmning och hur en uppvärmning kan se ut.

Vi lär oss också om att det finns fler saker att ta hänsyn till för att minska riskerna för skador.

T.ex. skyddsutrustning, teknik, rätt nivå, instruktioner, fair play, styrketräning

2. Planering av och genomförande av egen styrkeövning

Välj en cirkelövning som tex (situps) och ta reda på vilka muskler som jobbar i övningen. Visa upp övningen i klassen och förklara övningen muntligt och sen använder vi den i vår gemensamma cirkelträning

 

3. Diskussion

Efter all cirkelträning kommer vi att samlas  och diskutera vilka muskelgrupper som jobbar och vi jobbar vidare med hur man förebygger skador.

Så här arbetar vi

Läraren kommer att hålla en presentation om hur man att förebygger skador.

Du kommer att få planera, genomföra och utvärdera en styrkeövning, muntlig/enskilt i grupp för klassen.

Du kommer att få diskutera att förebygga skador med lärare och andra elever,

Du kommer skriva prov på hur du förebygger skador . Se i provkaledariet.

Så här bedömer jag dina kunskaper

* Din skriftliga/muntliga planering.

* Hur du visar/beskriver din styrkeövning

* Hur du i grupp/enskild diskussion berättar hur man förebygger skador.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Förebygga skador

Kunskapskrav Att förebygga skador vid idrottande.
 • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förebygga skador
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är för- knippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: