Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgårdsdjur

Skapad 2016-08-29 13:36 i Pysslingen Förskolor Maria Ro Pysslingen
Förskola

Vi kommer under hösten 2016 att arbeta med bondgårdsdjur. Efter spaning har vi upplevt att barnen är väldigt intresserade av djur. Barnen kommer att få bekanta sig med de vanligaste djuren som bor på en bondgård.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Vi har märkt att barnen på vår avdelning är intresserade av djur därav har vi valt att arbeta med djuren på bondgården.
Vi kommer att använda Mamma Mu som inspiratör. Barnen på Violen är i åldrarna 1-3 år och för att stärka deras identitet "Jaget" kommer vi att lägga fokus på tryggheten i gruppen och arbeta med detta framöver.

Genom att diskutera bondgården och dess djur kan både barn och pedagoger tillsammans lära mer om bondgårdsliv. Utifrån detta kommer vi även prata om hur vi ska göra för att värna om djur och natur och i samband med detta även samtala kring normer och värden. 

Hur jobbar vi ?

Genom att diskutera bondgården och dess djur kan både barn och pedagoger tillsammans lära mer om bondgårdsliv. Utifrån detta kommer vi även prata om hur vi ska göra för att värna om djur och natur och i samband med detta även samtala kring normer och värden. Mamma mu ses som en ödmjuk, stark och självständig ko. Detta är något som vi kommer att ta till vara på med hjälp av mamma mu att förmedla till barnen, värna om varandra - ALLA KAN.
Vi kommer också att tillverka djur i olika material för att ta tillvara på barnens inflytande, skapande förmåga och kreativitet. Vid dessa stunder kommer vi även att få in en del olika matematiska begrepp som till exempel färg, storlek, mätning och antal mm.

Under vårt tema blir Ipaden ett verktyg till att tillsammans med barnen hitta information om bland annat djur och natur, samt stödja barnen i deras språkliga utveckling och genom dokumentation också ta tillvara på barnens delaktighet och möjlighet till att stärka deras identitet.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: