Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi ht 16

Skapad 2016-08-29 13:39 i Aroseniusskolan Ale
Grundskola 9 Samhällskunskap
Höstens första arbetsområdet i åk 9 blir samhällsekonomi under en fem veckor lång period

Innehåll

Ekonomi – pedagogisk planering

Vad ska vi arbeta med?

  • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

 

Varför arbetar vi med detta?

En del menar att ekonomin styr allt i vårt samhälle. Så långt behöver man kanske inte gå, men det är helt klart så att ekonomi och pengar spelar en mycket stor roll dels i våra liv, dels för hela världen. Därför är det oerhört viktigt med djupa ekonomiska kunskaper för att kunna ta bra ekonomiska beslut och kunna hänga med i samhällsdebatten, inte minst inför våra demokratiska val.

 

Hur ska vi arbeta?

Gemensamma genomgångar, filmklipp och diskussioner, grupparbete: starta företag, besök från Swedbank, enskilda skriftliga reflektioner.

Varje vecka kommer att ha en kortare läsläxa (som tar upp det som vi gemensamt arbetar med under lektionerna den vecka). Denna läsläxa kommer inte att testas utan är en hjälp för dig i din inlärning. Läs den minst två gånger under veckan.

Läsplan (lättläst inom parantes)

v. 34 s.392-395 (s. 2-4)

v.35 s. 400-402 ( s.8-9)

v.36 s. 397-399, 409 (s. 6-7 + 409 i sh-boken)

v.37 s. 396 (s.5)

v.38 s. 407-408 (s. 14-15)

 

Vilka mål ska vi arbeta mot?

  • Att du lär dig faktakunskaper om hur ekonomin fungerar, både lokalt, nationellt och internationellt och kan använda de i ett sammanhang.
  • Att du kan förklara ekonomiska samband (alltså hur saker hänger ihop och påverkar varandra)
  • Att du lär dig vad viktiga ekonomiska ord betyder och kan använda dem på ett fungerande sätt.
  • Att du kan se en samhällsfråga ur flera olika perspektiv.
  • Att du kan uttrycka en egen åsikt och argumentera för den.

 

 

Hur kommer arbetsområdet att bedömas?

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under veckorna men framförallt vid följande tillfällen:

  • Två läxförhör på viktiga ord och begrepp
  • Grupparbetet: starta företag
  • Enskild skriftlig reflektion på slutet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid bedömningen kommer jag att titta på följande kunskapskrav:

Kunskapskrav

F

E

C

A

Faktakunskaper om pengar och ekonomi

 

Ännu inte tillräckliga kunskaper

Grundläggande kunskaper

Goda kunskaper

Mycket goda kunskaper

Förmåga att se orsakssamband inom och mellan strukturer

 

Ännu inte tillräckligt utvecklade

Upptäcker och beskriver enkla samband (i ett led)

Upptäcker och beskriver förhållandevis komplexa samband (i flera led).

 

Beskriver komplexa samband (i flera led och diskuterar konsekvenser).

Förmåga att använda ekonomiska begrepp

 

Ej fungerande

I huvudsak fungerande

Relativt väl fungerande

Väl fungerande

Förmåga att se på samhällsfrågor utifrån olika perspektiv och resonera kring detta

Ännu inte tillräckligt utvecklade

Enkla resonemang med ett eller flera perspektiv

Utvecklade resonemang där hänsyn tas till flera perspektiv.

Välutvecklade och nyanserade resonemang där olika perspektiv diskuteras och värderas, t.ex. utifrån dess följder.

Förmåga att uttrycka en ståndpunkt och argumentera för denna.

 

 

Ännu inte tillräckligt utvecklade

Enkla resonemang med till viss del underbyggda argument.

Utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument

Välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: