Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyanlända - Vardagssvenska

Skapad 2016-08-29 13:50 i Västra Berga skola Helsingborg
Introduktionskurs för nyanlända med fokus på att lära sig grundläggande kunskaper i det svenska språket.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Vi ska sträva efter att du når grundläggande kunskaper i det svenska språket genom att visa förmågor i att kunna: Läsa - Skriva - Tala.

Målet är att gå från enkla ord som sedan byggs ut till meningar och som vidare utvecklas till att du ska kunna föra enkla samtal i olika vardagliga situationer.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,

Centralt innehåll, Lgr11

Kopplingar till läroplan

 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.

Konkreta mål

 • Bygga upp ditt ordförråd och genom detta kunna använda dig av vardagliga ord, meningar och fraser i samtal och skrivande.
 • Läsa vardagliga texter och utifrån dem visa att du förstår textens handling/budskap genom att återberätta handlingen samt svara på textfrågor.
 • Skriva enkla meningar så andra förstår.
 • Använda dig av Ipad, olika översättningsprogram och appar samt olika studietekniker för att förstå och lära sig det svenska språket i kombination med modersmålet.
 • Arbeta med grammatikuppgifter som ger dig grundläggande förståelse för svenska språkets tal- och skriftspråk. 

Undervisning

Du kommer att:

få arbeta både enskilt, i grupp och i din klass.

arbeta mycket med bilder som stöd.  

lära dig nya ord genom samtal, texter och film.

få läsa texter och återberätta och svara på frågor.

arbeta med olika appar på ipad.

 

Bedömning - Dessa förmågor kommer att bedömas

 • Din förmåga att tala samt uttala ord, meningar och fraser

 • Din förmåga att kunna föra vardagliga samtal

 • Din förmåga att läsa och skriva enkla vardagliga texter utifrån olika tema

 

                                             

Matriser

SvA
Matris för nyanlända - Steg 1 - Vardagssvenska

Undervisning - Detta kommer vi att arbeta med

Klarat uppgiften
Alfabetetsljuden - vara säker på alla ljuden
Alfabetet – kunna skriva alla bokstäver
Vokaler – AOUÅ-EIYÄÖ
Färger
Klassrummet och min skola
Jag och min familj
Känslor
Dagarna
Månaderna
Årstiderna
Väder
Siffror 1-10000
Tid, klockan
Kroppen
Kläder
I skolan – skolord, Ämnen, ord och fraser
På skolgården och när jag leker
I staden och på landet
Djur och natur – Allemansrätten – olika djur
Mat och dryck – mat, frukt och grönt, matsalen
Hemma – Hus, Rum, Möbler
I affären
Jag är sjuk och jag har ont
Svenska traditioner
Läsa/förstå olika slags texter
Skriva enkla texter
Personer/pronomen
Substantiv – En, Ett
Verb – Presens – Imperfekt
Adjektiv
Prepositioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: