Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik årskurs 2

Skapad 2016-08-29 13:52 i Lorensberga F-3 Ludvika
Arbetsområde om takt, puls, rytm samt några notvärden.
Grundskola 1 – 3 Musik Matematik
Nu ska vi bygga vidare på det du lärde dig spela i årskurs 1. Det ska du få göra för att du aktivt ska kunna delta i ensemblespel och för att du ska kunna uttrycka det du tycker om musik i olika sammanhang. Självklart blir det mycket sångträning också!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att vi ska kunna prata om musiken vi spelar, sjunger och lyssnar på ska du få lära sig vad följande ord betyder och innebär:

 • puls
 • takt
 • rytm
 • tempo
 • dynamik

För att kunna spela tillsammans med andra kommer du få lära dig skillnaden mellan helnoter, halvnoter, fjärdedelsnoter och åttondelsnoter.

För att kunna läsa de rytmer du ska spela kommer du även att få lära dig hur dessa noter skrivs.

För att veta hur ett stränginstrument låter och fungerar ska du få lära dig spela ukulele.

För att veta hur ett tangentinstrument låter och fungerar ska du få lära dig spela melodier på keyboard.

För att bli säkrare på att använda din röst ska du få träna rösten i olika övningar och sjunga olika sorters sånger.

Hur ska vi lära oss detta?

Följande moment kommer vi jobba med för att du ska lära dig detta:

 • pulsövningar
 • muntliga genomgångar
 • talkör
 • rytmspel på olika rytminstrument
 • rytmspel till sång och musik
 • rytmbingo
 • melodispel på keyboard
 • ackord på ukulele
 • sång
 • lyssningsövningar
 • diskussioner kring det vi jobbar med

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • läsa och spela enkla rytmer (enskilt)
 • läsa och spela enkla rytmer (i grupp)
 • lyssna och härma enkla rytmer (enskilt)
 • lyssna och härma enkla rytmer (i grupp)
 • spela enkla melodier på keyboard
 • spela 2-3 ackord på ukulele
 • sjunga tillsammans med resten av gruppen

Hur du får visa vad du kan:

I slutet av läsåret spelar vi rytmbingo där du får visa att du kan lyssna och känna igen en nedskriven rytm.

I slutet av läsåret kommer du även att få spela instrument i ensemble och sjunga i kör för att visa att du kan följa melodi och rytm tillsammans med de andra.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: