Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Svenska A År 3

Skapad 2016-08-29 14:00 i Fajansskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med att läsa, tala, lyssna och skriva.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk

Vi kommer att arbeta med att läsa, tala, lyssna och skriva. Detta gör vi genom att arbeta med antingen ett läromedel som heter Zick Zack Skrivrummet, där arbetet leder fram till att du skriver egna texter med bestämda syften enligt cirkelmodellen eller ett läromedel som heter Språkis - svenska för nyfikna. Vi kommer även att att arbeta med läsförståelse i böckerna om Ben och Koko och Serholts läromedel för läsförståelse. Detta genom högläsning och där du får möjlighet att träna dig på att återberätta. Vi arbetar i grupp och enskilt. Du kommer få träna på att skriva både för hand och på dator/ IPad. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:
skriva olika texttyper och förstå skillnaden mellan dem
läsa mellan raderna
samtala, lyssna,diskutera och presentera
att kunna använda olika skrivregler så som punkt och stor bokstavKopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:
arbeta med Zick Zack Skrivrummet

Språkis - svenska för nyfikna
läsförståelse bland annat med Ben och Koko
ordkunskap
skriva berättelser och andra texter
träna dig på att återberätta

Vi kommer att arbeta både i grupp och enskilt.
Du kommer att arbeta både med Lotta och Sofia inom de olika områdena

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

tolka och reflektera över olika typer av texter
förstå ett sammanhang genom att kunna läsa mellan raderna
att uttrycka och redogöra vid samtal, gruppdiskussioner och redovisningar

Du visar vad du kan genom:
att vara aktiv och delta  på lektionerna
vid skriftligt och muntligt arbete


Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: