Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3

Skapad 2016-08-29 14:05 i Fajansskolan Falkenberg
Vi arbetar med matematik flera gånger i veckan genom att: Vi samtalar och löser matteproblem i grupp och individuellt, vi arbetar med laborativt material, spelar spel, arbetar i matteböckerna och Ipad.
Grundskola 3 Matematik

Vi arbetar med matematik flera gånger i veckan genom att:

Vi samtalar och löser matteproblem i grupp och individuellt

vi arbetar med laborativt material, spelar spel

vi arbetar i matteböckerna och med Ipad.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* förstå och använda naturliga tal
* förstå och kunna använda de olika räknesätten, t ex. addition, subtraktion, division och multiplikation
* lösa problem med hjälp av matematik och förklara hur du tänker
* kunna använda matematiska begrepp
* förstå och använda klockan
* att arbeta med matematik både självständigt och tillsammans med andra

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

* föreslå lösningar och lösa problem
* välja mellan olika strategier och räknesätt
* kunna se rimligheten 
* samtala, diskutera, motivera och presentera
* använda matematiska begrepp

Du visar vad du kan genom:
* att vara aktiv och delta vid genomgångar och diskussioner
* vid skriftligt arbete
* vid diagnoser och tester (efter avslutat kapitel)


Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:
arbeta i våra matteböcker
laborativt
spela spel 

Ipad
lösa matteproblem i vardagen
träna på hur man uttrycker sig och tänker både muntligt och skriftligt

Du kommer att göra en diagnos efter varje kapitel

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: